Lviv Open Debate Tournament

  • Lviv Open Debate Tournament
Issue 127, October 2019.
Lviv Open Debate Tournament
26-27 October from 10:00 at the Lviv Polytechnic National University (12 Stepana Bandery St.)
 
Western Ukraine’s largest debate tournament – the Lviv Open – will take place at the Lviv Polytechnic National University on 26-27 October. Debating is a movement that unites students worldwide under the common pursuit of self-improvement, development, and changing the world for the better. Debate blurs geographical borders and breaks down language barriers, proving convincingly that disputes are best resolved through peaceful means and by intellectual opposition. Language is the most beautiful thing that humans have brought to this world and it is our natural privilege to speak out and express our thoughts and feelings to others. Debating combines words and wisdom; it’s an intellectual game that requires wit, passion, and intelligence. Join some of Lviv’s top young debaters as they challenge their international rivals in what is sure to be an inspiring and fun event! For more event information, please visit facebook.com/debate.lviv.open. 
 
Львівський турнір з відкритих дебатів
26-27 жовтня з 10:00 у Національному університеті «Львівська політехніка» (вул. С. Бандери, 12)
 
Найбільший дискусійний турнір у Західній Україні - Lviv Open - відбудеться в Національному університеті "Львівська політехніка" 26-27 жовтня. Дебати - це рух, який об’єднує студентів у всьому світі загальним прагненням до самовдосконалення, розвитку та зміни світу на краще. Дебати стирають географічні кордони і руйнують мовні бар'єри, переконливо доводячи, що суперечки найкраще вирішувати мирними засобами та інтелектуальною опозицією. Мова - це найважливіший засіб розвитку людини на нашій планеті, і це наш природний привілей говорити і висловлювати свої думки та почуття іншим. Дебати поєднують слова та мудрість; це інтелектуальна гра, яка вимагає кмітливості, пристрасті та інтелекту. Тож, усі бажаючі можуть спостерігати за найкращими молодими львівськими учасниками дебатів, коли вони кидають виклик своїм міжнародним суперникам, і це, безумовно, буде цікавою та веселою подією!Для отримання додаткової інформації про подію відвідайте facebook.com/debate.lviv.open.