Lviv Eco Forum

  • Lviv Eco Forum
Issue 125, July 2019.
Lviv Eco Forum
12-13 September from 9:00 at Arena Lviv (199 Stryiska St.)
 
Arena Lviv will play host to Lviv Eco Forum from 12-13 September. The event aims to foster a productive dialogue within the water resources management industry by sharing experiences, coordinating joint actions in sanitation, water supply, and hygiene, and by improving the efficient use of funds. The forum also hopes to create better management structures and institutions and form a favourable environment of mutual responsibility to attract investments into ecological and energy-saving projects in Ukraine. Directors of municipal water supplies, wastewater enterprises, industrial company representatives, municipal governments, and other interested parties will attend. 
 
The key themes of the forum are:
 
National target indicators and indexes in the Report on Water and Health;
Ukrainian water policy strategy;
Discussing new state regulations in treating detergents; and
Water pollution caused by industrial activity. 
 
The Lef Expo will be held from 12-13 September. The event engages companies in the development of technologies and equipment for all kinds of water-related issues, including drinking water purification and wastewater treatment, waste sorting and processing, automation of technological operations, energy reduction, and transportation of water. Ecological innovation for industry and households will also present their products and technology at the Lef Expo. For more information, registration, and tickets, please visit eco-forum-lviv.com.ua or facebook.com/LvivEcoforum/. 
 
Львівський Еко-Форум
12-13 вересня з 9:00 "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)
 
Львівський Еко-Форум пройде на стадіоні "Арена Львів" 12-13 вересня. Метою заходу є сприяння продуктивному діалогу в галузі управління водними ресурсами завдяки обміну досвідом, координації спільних дій у сфері санітарії, водопостачання та гігієни, а також підвищення ефективності використання коштів. Форум також сприятиме створенню кращих управлінських структур та інституцій, сприятливого середовища взаємної відповідальності для залучення інвестицій в екологічні та енергозберігаючі проекти в Україні. Участь візьмуть керівники закладів муніципального водопостачання, підприємств водовідведення, представники промислових підприємств, муніципальних органів влади та інших зацікавлених сторін.
 
Основними темами форуму будуть:
 
• Національні цілі та показники у Звіті про воду та здоров'я;
• Стратегія водної політики України;
• Обговорення нових державних нормативних актів у сфері поводження з детергентами; і
• Забруднення води, викликане промисловою діяльністю.
 
Львівський Еко-Форум Expo відбудеться 12-13 вересня. У заході візьмуть участь компанії, які розробляють технології та обладнання для всіх галузей водного господарства, включно з очищенням питної води та стічних вод, сортуванням та переробкою відходів, автоматизацією технологічних операцій, скороченням споживання енергії для транспортування води. Виробники екологічних інновацій для промисловості та домогосподарств також презентуватимуть свою продукцію та технології на виставці Lef Expo.
 
Для отримання додаткової інформації, реєстрації та замовлення квитків відвідайте eco-forum-lviv.com.ua або facebook.com/LvivEcoforum/.