‘Lviv Region – Hub of Opportunities!’ International Economic Forum

  • ‘Lviv Region – Hub of Opportunities!’ International Economic Forum
Issue 116, October 2018.
‘Lviv Region – Hub of Opportunities!’ International Economic Forum
1-2 November at Arena Lviv (199 Stryiska St.)
 
The ‘Lviv Region – Hub of Opportunities!’ International Economic Forum – one of the most important economic events in Western Ukraine – will take place at Arena Lviv from 1-2 November. Organised by the Lviv Regional State Administration, the event is designed to promote the investment attractiveness and foster a positive image of the Lviv Region. Organisers also hope to improve regional cooperation by assisting Ukrainian businesses to develop relationships with international partners, expand business relations with foreign partners, and present investment projects and opportunities throughout the Lviv region.
 
The forum’s programming will feature four plenary sessions:
 
1. New industrial policy of Ukraine – the result of economic reforms
2. Monetary policy – financial base of industrialisation
3. Export strategy of the Lviv Region: New opportunities for industrial growth
4. High-tech investments – opportunities and advantages of the Lviv Region
 
Organisers are expecting more than 2,500 participants, including representatives from the state and regional level, investors, businesses, diplomats, international institutions, business associations, and banks. For more detailed information, please visit ief.com.ua or facebook.com/International.Economic.Forum. 
 
Міжнародний економічний форум "Львівщина - хаб можливостей!"
1-2 листопада. "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)
 
В перші дні листопада "Арена Львів" прийматиме Міжнародний економічний форум "Львівщина - хаб можливостей!" - одну з найважливіших економічних подій у Західній Україні. Організований Львівською обласною державною адміністрацією, захід покликаний сприяти інвестиційній привабливості та позитивному іміджу Львівської області. Організатори також сподіваються поліпшити регіональну співпрацю, допомагаючи українським підприємствам розвивати відносини з міжнародними партнерами, розширювати ділові відносини з іноземними партнерами та представляти інвестиційні проекти й можливості по всій Львівщині.
 
У програмі форуму - чотири пленарні сесії:
 
1. Нова промислова політика України - результат економічних реформ
2. Монетарна політика - фінансова база індустріалізації
3. Експортна стратегія Львівської області: нові можливості для промислового зростання
4. Високотехнологічні інвестиції - можливості та переваги Львівської області
 
Організатори очікують прибуття понад 2500 учасників, включаючи представників державного та регіонального рівнів, інвесторів, представників бізнесу, міжнародних організацій, дипломатів, бізнес-асоціацій та банків.  Детальну інформацію можна отримати на сайті ief.com.ua або на facebook.com/International.Economic.Forum.