Ukrainian Automotive Forum

  • Ukrainian Automotive Forum
Issue 116, October 2018.
Ukrainian Automotive Forum
15 November from 9:00 at Bank Hotel (8 Lystopadovoho Chyny St.)
 
Lviv’s stylish Bank Hotel will play host to the second annual Ukrainian Automotive Forum on 15 November. Organised by UkrAutoprom with the support of the local and regional governments, the event will bring together many senior-level industry leaders to pave the way for a new technological era of driving vehicles! To do so, the industry must collaboratively address critical issues like standardisation, implementation timeline, network coverage, infrastructure, and security and privacy. 
The forum will tackle key issues, like: 
 
Ukraine’s Position as an Emerging Player in the European Automotive Sector; 
The Development of an Automotive Supplier Cluster in Ukraine – Progress Report & Opportunities for Expansion and New Entrants;
The Outlook for Vehicle Production in Ukraine and its Sustainability;
Reports from Key Manufacturers;
What Automotive Suppliers Require to Further Stimulate the Sector’s Growth.
 
Be sure to join this exclusive event to discover how the automotive industry will reach a whole new level in Ukraine!  For more information or to register please visit strategy-council.com. 
 
Український автомобільний форум
15 листопада з 9:00 в готелі "Банк" (вул. Листопадового Чину, 8)
 
У новому львівському п’ятизірковому готелі "Банк" 15 листопада відбудеться другий щорічний Український автомобільний форум. Організована "УкрАвтопромом", за підтримки місцевої та регіональної влади, ця подія об'єднає багатьох лідерів галузі найвищого рівня, щоб прокласти шлях у нову технологічну еру автомобілебудування. Для цього галузь повинна спільно вирішувати такі критичні питання, як стандартизація, терміни виконання, охоплення мережі, інфраструктура та безпека та конфіденційність.
 
На форумі будуть розглянуті, зокрема, такі ключові питання:
 
• Позиція України як нового гравця у європейському автомобільному секторі;
• Розвиток кластеру автомобільних постачальників в Україні - Звіт про хід роботи і можливості для розширення та нових учасників;
• Перспективи виробництва автомобілів в Україні та їх стабільність;
• Звіти від ключових виробників;
• Чого потребують автомобільні постачальники для подальшого стимулювання зростання сектору.
 
Не забудьте приєднатися до цієї ексклюзивної події, щоб дізнатись, як автомобільна промисловість збирається досягнути абсолютно нового рівня в Україні!
Для отримання додаткової інформації або реєстрації відвідайте strategy-council.com.