ELSA 73 Council Meeting

  • ELSA 73 Council Meeting
Issue 110, March 2018.
ELSA 73 Council Meeting
15-22 at ELSA Law Office (14 Sichovykh Striltsiv St.)
 
The International Council Meeting of Law Students will be held in Lviv from 15-22 April. Organised by the European Law Students’ Association (ELSA), an independent, non-political, non-profit organisation, the event is expected to draw more than 400 participants. The ELSA is a unique network of nearly 40,000 law students from over 350 universities in 43 countries in Europe and Asia. The group organises a variety of academic and professional events, of which the International Council Meeting is one of the largest. Representatives of local organizations receive professional training and important decisions on future ELSA activities are taken.  Many local ELSA chapters competed for the right to host the prestigious event and Lviv was selected as the best location. “The International Council Meeting is a step forward for every law student and for the Lviv ELSA hosting group”, says President of ELSA Lviv Pavlo Demchuk. “It is a chance for each to develop, gain experience, and represent themselves and their states.” Attracting so many foreign law students is sure to have a positive impact on the development of ELSA Lviv, as well as on the city in general. For more information, please visit elsa-ukraine.org or facebook.com/icmlviv/. 
 
Міжнародний конгрес  студентів-правників ELSA
15-22 в бюро ELSA (вул. Січових Стрільців, 14)
 
Міжнародний конгрес  студентів-правників відбудеться у Львові 15-22 квітня. Організоване незалежною, неполітичною та некомерційною Європейською асоціацією студентів-юристів (ELSA), ця подія збере понад 400 учасників. ELSA - це унікальна мережа з майже 40 000 студентів-юристів з понад 350 університетів у 43 країнах Європи та Азії. Група організовує різноманітні наукові та професійні заходи, з яких Міжнародна Рада є однією з найбільших. Представники місцевих організацій отримують професійну підготовку та приймають важливі рішення щодо майбутньої діяльності ELSA.
Багато місцевих підрозділів ELSA змагалися за право провести престижну подію, і Львів здобув його. "Міжнародний конгрес є кроком вперед для кожного студента-юриста та для львівських господарів зустрічі." – говорить президент ELSA Львів Павло Демчук. "Це шанс для кожного розвиватися, набувати досвіду та представляти себе та свою державу". Залучення багатьох іноземних студентів, безсумнівно, матиме позитивний вплив на розвиток ELSA Львів, а також для міста в цілому. Для отримання додаткової інформації відвідайте elsa-ukraine.org або facebook.com/icmlviv/.