Modern Polish Art Exhibition

  • Modern Polish Art Exhibition
Issue 107, December 2017.
Modern Polish Art Exhibition
23 November – 15 January at  J.G. Pinzel Museum of Sculpture (2 Mytna Square)
Open: Tuesday-Friday from 11:00-17:00, Saturday-Sunday from 10:00-17:00. Closed on Mondays.
 
Leopolitan art lovers and guests of the city are welcome to visit the newly-renovated J.G. Pinzel Museum of Sculpture to take in the best of Modern Polish Art. The exhibition will feature paintings, sculpture, and photos by the likes of Beata Ewa Białecka, Bogdan Kiliński, Halina Różewicz-Książkiewicz, Katarzyna Smeja-Skulimowska, Zbigniew Szmurło, and many others. These talented authors have become vividly associated with the terms ‘culture’, ‘dialogue’, ‘art’, and ‘mission’. Creative, expressive, intriguing, and maybe even a bit extreme are the best ways to describe this exhibition. It showcases an exceptional understanding of the world through different stylistic and artistic perspectives that serve its common goals – meeting and dialogue. The exhibition is organized by Poland’s Centrum Sztuki Galeria with the support of the Polish Consulate in Lviv and its Consul General, Rafal Wolski, personally.  For more information, please visit facebook.com/events/1999674130315132/. 
 
Виставка сучасного польського мистецтва 
23 листопада - 15 січня. Музей скульптури Г. Пінзеля (пл. Митна, 2)
Відкрита: вівторок-п'ятниця з 11:00 до 17:00, субота-неділя з 10:00 до 17:00. Закрито в понеділок.
 
Львівських любителів мистецтва і гостей міста запрошують відвідати нещодавно відремонтований музей скульптури Г. Пінзеля, щоб ознайомитись з найкращими зразками сучасного польського мистецтва. На виставці будуть представлені картини, скульптура та фотографії, автори - Беата Ева Бялецка, Богдан Кілінські, Халіна Ружевич-Ксьонжкєвіч, Катажина Смея-Скулімовска, Збігнєв Шмурло та багато інших. Імена цих митців невід’ємно пов'язані з термінами "культура", "діалог", "мистецтво" та "місія". Для опису цієї виставки найбільш відповідними будуть слова - творча, експресивна, інтригуюча і, можливо, навіть трохи екстремальна. На виставці представлене винятково творче сприйняття світу з різних стилістичних та художніх перспектив, що служать спільним цілям зустрічі та діалогу. Виставка організована польським центром мистецтв Galeria за підтримки польського консульства у Львові та особисто консула Рафала Вольського. Для отримання додаткової інформації відвідайте facebook.com/events/1999674130315132/.