Lviv Security Forum

  •  Lviv Security Forum
Issue 106, November 2017.
Lviv Security Forum
November 30 –December 1
Metropolitan A. Sheptytsky Centre (4 Kozelnytskа St.)
 
Lviv’s sparkling new Metropolitan A. Sheptytsky Centre will host the Lviv Security Forum – an event featuring high-level discussions on Ukrainian and European current affairs – from 30 November to 1 December. The discussions will focus on regional conflict resolution, economic and energy security, illegal migration, organised crime, refugees, border management, corruption, terrorism, human trafficking, and conventional weapons proliferation. It is expected to be one of the region’s foremost platforms for regional and global organisation representatives to discuss solutions to European security issues alongside government and independent experts. It will bring together top policy leaders – respected politicians, journalists, and academics – to exchange views on European security.
The event aims to increase security cooperation among Ukraine and its EU partners, as well as to raise awareness of regional developments among key regional players. Speakers are set to include: Glen Hovard, President of the Jamestown Foundation; Sven Sakkov, Director of the International Centre for Defence & Security (Estonia); Lieutenant General Ben Hodges, Commander of the NATO Allied Land Command; Stephan Bierling, Professor of International Policy and Transatlantic Relations at Ragensburg University (Germany); and Jill Sinclair, Senior Advisor at the Department of National Defence.   For a more detailed event program, please visit lvivsecurityforum.org. 
 
Львівський форум безпеки
30 листопада - 1 грудня
Центр митрополита А. Шептицького (вул. Козельницька, 4)
 
У новому львівському центрі митрополита А. Шептицького з 30 листопада по 1 грудня пройде Львівський форум безпеки - захід, в програмі якого - дискусії з актуальних питань української та європейської спільноти. Обговорення будуть зосереджені на вирішенні регіональних конфліктів, питаннях економічної та енергетичної безпеки, нелегальної міграції, організованої злочинності, біженців, управління кордонами, корупції, тероризму, торгівлі людьми та розповсюдження звичайних озброєнь. Очікується, що ця зустріч стане однією з провідних регіональних платформ для представників регіональних та глобальних організацій для обговорення питань європейської безпеки спільно з державними та незалежними експертами. Вона покликана об'єднати провідних політичних лідерів, відомих політиків, журналістів та науковців для обміну думками на теми європейської безпеки.
Метою заходу є посилення співробітництва в галузі безпеки між Україною та її партнерами з ЄС. Серед доповідачів очікують, зокрема, Глена Хоуарда, президента Фонду Джеймстауна; Свена Саккова, директора Міжнародного центру оборони та безпеки (Естонія); Генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, командувача збройних сил НАТО; Стефана Бірлінга, професора міжнародної політики та трансатлантичних відносин у Рагенсбурзькому університеті (Німеччина); і Джілл Сінклер, старшого радника Департаменту національної оборони (Канада).  Щоб ознайомитись із докладною програмою заходів відвідайте lvivsecurityforum.org.