Authors’ Reading Month

  • Authors’ Reading Month
  • Authors’ Reading Month
Issue 103, July 2017.
Authors’ Reading Month
5 July – 4 August at Dzyga Culture & Arts Centre (35 Virmenska St.)
Beginning: 19:00 and 20:30
 
The annual Authors’ Reading Month (ARM) – the largest literary festival in Central Europe – will be held in Lviv from 5 July to 4 August. First held in Brno in 2000, the event quickly spread to other cities, first in the Czech Republic and Slovakia, then Poland, and since 2015 in Lviv. The event’s focus is twofold: on one hand, it concentrates on presenting the national literature of the hosting countries; on the other, it selects a fifth country each year to become the ‘Guest of Honour’ and feature its literature – this year it is Georgia.
The festival launches on 1 July every year and participating cities host various events for the next month. Two authors are introduced each day – one visiting and one local. In all, every city hosts 62 writers over the month as well as over 300 authors’ readings. All readings are broadcasted live in their original language (with Ukrainian subtitles) and recordings are available online. 
Leopolitan literature lovers and guests of the city will have the chance to meet some of the best contemporary Ukrainian and Georgian writers. Eventgoers can check out Tanja Maljartschuk, Olena Huseinova, Mykola Ryabchuk, Yuliya Musakovska, and Sergey Osoka (and others) from Ukraine, as well as Dato Turashvili, Aka Morchiladze, Paata Shamugia, Mariam Tsiklauri, and Beso Khvedelidze (and others) from Georgia. In addition, the festival features many other activities and projects, like an audiovisual series of documentary films that introduces the writers and new translations published through the ARM Library book series. For more information, please visit dzyga.com or www.facebook.com/misyacavtorskykhchytan.
 
Місяць авторських читань 
5 липня - 4 серпня в культурно-мистецькому центрі "Дзиґа" (вул. Вірменська, 35)
Початок: о 19:00 та о 20:30
 
Щорічний "Місяць авторських читань" - найбільший літературний фестиваль у Центральній Європі - пройде у Львові з 5 липня по 4 серпня. Відбувшись вперше у словацькому місті Брно 2000 року, ця подія швидко поширилася на інші міста, спочатку в Чехії та Словаччині, потім у Польщі, а з 2015 року – і у Львові. Акцент робиться на два аспекти: з одного боку, це представлення національної літератури приймаючої країни; з іншого – кожного року вибирається п'ята країна, яка стає "Почесним гостем", і представляє свою літературу. Цього року цією країною стала Грузія.
Фестиваль стартує 1 липня кожного року, а в приймаючих містах протягом цілого місяця проходять різні заходи. Кожен день презентують двох авторів – одного гостя та одного місцевого. В цілому, в кожному місті за місяць виступлять 62 письменники, а також відбудеться понад 300 авторських читань. Всі читання транслюються в прямому ефірі мовою оригіналу (з українськими субтитрами), а записи доступні в Інтернеті.
Львівським любителям літератури та гостям міста буде надана можливість зустрітись з найкращими сучасними українськими та грузинськими письменниками. Тут, зокрема, будуть Таня Малярчук, Олена Гусейнова, Микола Рябчук, Юлія Мусаковська та Сергій Осока та багато інших з України, а також Дата Турашвілі, Ака Морчиладзе, Паата Шамугія, Маріам Циклаурі та Бесо Хведелідзе та інші з Грузії. Крім того, в програмі фестивалю багато інших заходів та проектів, таких як серія документальних фільмів, в яких представлені письменники та нові переклади, опубліковані в серії книжок бібліотеки авторських читань. 
Для отримання додаткової інформації відвідайте: dzyga.com або www.facebook.com/misyacavtorskykhchytan.