‘Show Promise’ Exhibition

  • ‘Show Promise’ Exhibition
Issue 102, June 2017.
‘Show Promise’ Exhibition
Till July 16 at Lviv Art Palace (17 Kopernyka St.)
 
The Lviv Art Palace will be home to the Zenko Foundation’s ‘Show Promise’ exhibition beginning from 13 June. The show aims to erase the borders between reality and fiction, and to show that despite all the disturbances, the only constant thing is that human nature strives for a better future. The instability and collapse of plans and relationships that knock our feet out from under us opens more space for the immaterial – faith, nihilism, doubts, hopes, fears. In search for support in this shaky and unpredictable place is art – one of the most reliable and accurate instruments to serve as both a reflection of the past and an explorer of the future. Without laying the route along the strait, comfortable, predictable path, in art one can define the reference points. 
 
The exhibition’s curators, Ihor Abramovych and Oleksandr Solovyov, will present Leopolitan art lovers and guests of the city with the works of many of Ukraine’s most cutting-edge artists. Among the many talents featured in the exhibition, be sure to keep your eyes open for the likes of Nazar Bilyk, Oleh Voronko, Anatoliy Gankevich, Yulia Kysil, and Alina Kleitman. “The Zenko Foundation exhibitions are not just another way to demonstrate the foundation’s ample collection”, says founder Zenko Aftanaziv. “One of the goals of any art foundation is to become a uniting force, gathering the entire art community around it.”
 
For more information, including a full list of artists on display, please visit www.zenkofoundation.com. 
 
Виставка "Show Promise"
До 16 липня. Львівський Палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
 
У Львівському палаці мистецтв 13 червня відкрилась виставка, організована Zenko Foundation під назвою "Show Promise" (Шоу обіцянок). Експозиція прагне стерти кордони між реальністю та вигадкою і показати, що, незважаючи на всі потрясіння, єдиною постійною рисою людської натури є прагнення до кращого майбутнього. Нестабільність і крах планів та відносин, які вибивають грунт з-під наших ніг, відкриває більше простору для нематеріального - віри, нігілізму, сумнівів, надій, страхів. У пошуках підтримки в цьому хиткому й непередбачуваному світі мистецтво – це один з найбільш надійних і точних інструментів, що служить як для відображення минулого, так і для дослідження майбутнього. Щоб прокласти прямий, зручний, передбачуваний шлях, саме в мистецтві можна знайти опорні точки.
Куратори виставки Ігор Абрамович і Олександр Соловйов познайомлять львівських шанувальників мистецтва та гостей міста з роботами багатьох сучасних художників України. Серед численних робіт талантів, показаних на виставці, обов'язково варто побачити твори Назара Білика, Олега Воронка, Анатолія Ганкевича, Юлії Кисіль та Аліни Клейтман. "Виставки Zenko Foundation – це не просто ще один спосіб продемонструвати її обширі колекції", - говорить засновник фонду Зенко Афтаназів. "Одна з цілей будь-якого мистецького фонду - стати об'єднуючою силою, збираючи все художнє співтовариство навколо себе".
Отримати додаткову інформацію, в тому числі повний список учасників виставки можна тут: www.zenkofoundation.com.