Lviv SMM Forum

  •  Lviv SMM Forum
Issue 100, April 2017.
 Lviv SMM Forum
April 29th from 9:00, Ukrainian Catholic University (2A Kozelnytska St.)
 
The Social Media Marketing (SMM) Forum is a premier event for digital & social marketing professionals that will take place at Lviv’s Ukrainian Catholic University on April 29th. The event will provide top-notch strategic advice and digital marketing insight on how to engage customers, manage brand perceptions and open untapped markets through diverse media channels. All good marketing and business is social and collaborative, regardless of goals, tactics, and channels. Marketing and business are about connecting people. A truly holistic and customer-centric approach is a must. It’s the core message of the Lviv SMM Forum community. 
Social media marketing involves effectively advertising through mass distribution platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, and Pinterest. The Lviv SMM Forum is a place for Leopolitans to discuss the latest social media marketing strategies like utilising instant messages, newsfeeds, competitions, and people’s networks to drive traffic. Register today and join in the discussion on April 29th! For more information and registration, please visit www.wakeup.lviv.ua or www.facebook.com/wakeuplviv/
 
Львівський SMM форум
29 квітня о 9:00.
Український католицький університет (вул. Козельницька, 2A)
 
Форум SMM (Social Media Marketing) є головною подією для фахівців ІТ та соціального маркетингу, яка відбудеться 29 квітня у залах львівського Українського католицького університету. На цьому заході кожен зможе знайти стратегічні рекомендації та ознайомитись із ІТ маркетингом, отримати уявлення про те, як залучати клієнтів, управляти сприйняттям бренду і відкривати потенційні ринки, використовуючи різні канали засобів масової інформації. Хороший маркетинг і бізнес повинні бути соціальними та співпрацювати незалежно від їх цілей, тактики і каналів. Маркетинг і бізнес - це зв'язок між людьми. По-справжньому цілісний і орієнтований на клієнта підхід є обов'язковим. Це основна ідея спільноти Львівського SMM форуму.
Соціальний медіа маркетинг включає в себе ефективну рекламу через платформи масової розсилки як от Facebook, Twitter, Instagram чи Pinterest. На львівському SMM форумі учасники зможуть обговорити найновіші маркетингові стратегії соціальних медіа, такі як миттєві повідомлення, добірки новин, конкурси та соціальні мережі, щоб стимулювати трафік. Реєструйтесь сьогодні і приєднуйтесь до обговорення 29 квітня! Отримати додаткову інформацію та зареєструватись можна тут: www.wakeup.lviv.ua  або www.facebook.com/wakeuplviv/