Symphonic Pearls of Vienna

  • Symphonic Pearls of Vienna
Issue 99, March 2017.
Symphonic Pearls of Vienna
April 8th at 18:00 at Lviv’s S. Ludkevich Philharmonic Concert Hall
(7 Chaykovskogo St.)
 
Lviv has always prided itself as being one of Europe’s most cosmopolitan classical music centres and in recent years this reputation has increasingly attracted more quality performers. A case in point is the Symphonic Pearls of Vienna concert that will take place at Lviv’s S. Ludkevich Philharmonic Concert Hall on April 8th. The musical language of the Viennese classics is characterised by a well-defined form and clarity of harmonic structures and instrumentation. And who but the Vienna Conservatory graduate Georg Kugi, a person who cherishes and practices traditions of the Viennese classical school, can convey the true idea of his outstanding countrymen, depicting history in music. Works of this period are a central part of every classical musician’s education. Mozart and Haydn’s immortal music is its own universe and, while founded on classicist ideals, is still being explored over 200 years after it was written. Each performance brings a new interpretation. 
This concert will be a unique event as the INSO-Lviv orchestra will be joined on stage by their younger colleagues – students aged 11-17 from the S. Krushelnytska Music School – to open the first-ever Ukrainian Orchestra Academy initiated by the INSO-Lviv. It will be quite an opportunity for the budding musicians to acquire practical skills in orchestral playing and enrich their professional experience, as they will get to play under the baton of Viennese conductor Georg Kugi and accompany renowned Ukrainian pianist Andiy Dragan. The concert will feature overtures from three Mozart operas, including Die Zauberflöte and La Clemenza di Tito – some of the most performed operas in the world. Acting as the orchestral introduction to an opera, an overture often encompasses a reflection of the plot and the music of the entire opera. Tickets range in price from 100-200 UAH.
 
For more information and ticket booking, please visit: https://gastroli.ua or call (032) 235-8946 or (096) 020-0400.
 
Симфонічні перлини Відня
8 квітня о 18:00 у концертному залі філармонії ім. С. Людкевича (вул. Чайковського, 7)
 
За останні кілька сотень років Львів зумів проявитися, як один з найбільш космополітичних музичних центрів Європи, і ця репутація тепер приваблює до міста все більше й більше виконавців високого класу. Музика, що звучить у Львові, може бути модерною або класичною, але  цього разу це буде концерт "Симфонічні перлини Відня" у концертному залі філармонії ім. С. Людкевича 8 квітня. Музичну мову віденських класиків характеризує чіткість форми і виразність гармонійних структур та інструментування. І  саме Георг Кугі,  випускник Музичного  університету Відня, людина яка чудово  знає та практикує традиції Віденської  класичної школи, зможе найкраще донести до  публіки всі  музичні  задуми знаних співвітчизників,  показуючи  історію через музику. Твори цього періоду є центральною частиною освіти кожного класичного музиканта. 
Безсмертна музика Моцарта чи Гайдна створює свій власний всесвіт і, хоча вона й заснована на ідеалах класицизму, її вивчають і виконують понад 200 років після того, як вона була написана. Кожне виконання цих безсмертних шедеврів приносить нову інтерпретацію.
Цей концерт стане по-своєму унікальним, оскільки оркестр INSO-Львів буде виступати разом зі своїми молодшими колегами - учнями музичної школи ім. С. Крушельницької. Це стане чудовою нагодою для юних музикантів заграти перед публікою під керуванням віденського диригента Георга Кугі у супроводі відомого українського піаніста Андрія Драгана. У концерті будуть виконані увертюри з трьох найбільш виконуваних у світі опер В. А. Моцарта, зокрема "Чарівна флейта" і "Милосердя Тита". Увертюра, основним призначенням якої є відображення сюжету й лейтмотивів усієї опери, часто стає самостійним твором, який за популярністю іноді перевершує саму оперу. Квитки коштують від 100 до 200 грн.
 
Отримуйте додаткову інформацію та замовляйте квитки тут: https://gastroli.ua або за телефоном (032) 235-8946 або (096) 020-0400.