Lviv Media Forum

  •  Lviv Media Forum
Issue 90, May 2016.
Lviv Media Forum
May 26-28 at Arena Lviv (199 Stryiska St.)
 
The popular Lviv Media Forum, which puts an emphasis on the role of the media in crisis events in Ukraine and around the world, will return to Lviv on May 26-28. This year’s fourth anniversary event is expected to attract more than 800 journalists, bloggers, experts, analysts, media managers, and students. The program is designed to discuss the latest trends in world media and the potential of Ukrainian media in a competitive global environment. Some of this year’s topics include: “What kind of public broadcasting does Ukraine need”; Films as media: how the industry of documentaries works”; and “The end of secrecy: how media makes the world transparent”. 
Leading experts from international publications and think tanks will bring their insights to discussions on the development of the media industry – new technologies, new journalistic standards and requirements, and the survival of quality journalism in a highly competitive market. A separate subject will be on the Academy Award-nominated documentary Winter on Fire and will include the questions: “what did I learn about Ukraine” and “what did I manage to explain to the world about Ukraine”.
The forum will also feature a dialogue on the practice of joint efforts of journalists from different publications and different types of media to conduct large-scale and quality investigative journalism. Some of the event’s main speakers include: Zurab Alasania, the Director General of the National Broadcasting Company of Ukraine; Boris Reitschuster, freelance journalist; Ben Judah, UK journalist and writer; Mark Challinor, UK International News Media Association, and Dennis Chamberlin, Pulitzer Prize-winning photojournalist and Associate Professor of Journalist at Iowa State University.
 
For more information, please visit: www.lvivmediaforum.com.
 
 Львівський Медіа Форум
26-28 травня. "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)
 
Популярний Львівський Медіа Форум, який робить акцент на ролі засобів масової інформації в кризових подіях в Україні і по всьому світу, повернеться до Львова 26-28 травня. Форум відбудеться вже вчетверте і, як очікується, збере понад 800 журналістів, блогерів, експертів, аналітиків, менеджерів засобів масової інформації та студентів. У програмі будуть обговорення останніх тенденцій у світових ЗМІ і потенціал українських ЗМІ в умовах глобальної конкуренції. Серед тем цього року, зокрема: "Якого суспільного мовлення дійсно потребує Україна"; "Фільми як засоби масової інформації: як працює індустрія документального кіно"; і "Кінець таємничості: як засоби масової інформації роблять світ прозорим".
Провідні експерти з міжнародних видань та аналітичних центрів привезуть свої ідеї для обговорення розвитку медіа-індустрії - нові технології, нові журналістські стандарти і вимоги, а також виживання якісної журналістики в умовах жорсткої конкуренції на ринку. Окремою темою буде обговорення документальної стрічки "Зима у вогні", номінованої на премію "Оскар", що буде включати наступні питання: "Що ж я дізнався про Україну" і "Що мені вдалося пояснити світові про Україну".
На форумі також відбудеться діалог про практику спільних зусиль журналістів з різних видань і різних видів засобів масової інформації, для проведення великомасштабних і якісних журналістських розслідувань. Серед основних доповідачів будуть, зокрема: Зураб Аласанія, Генеральний директор Національної телерадіокомпанії України; Борис Райтшустер, незалежний журналіст; Бен Джуда, британський журналіст і письменник; Марк Чаллінор, UK International News Media Association, і Денніс Чемберлін, фотожурналіст, лауреат Пулітцерівської премії і доцент кафедри журналістики в університеті штату Айова.
 
Для отримання додаткової інформації завітайте: www.lvivmediaforum.com.