Real ART: Assisted Reproductive Technologies Conference

  • Real ART: Assisted Reproductive Technologies Conference
Issue 90, May 2016.
Real ART: Assisted Reproductive Technologies Conference
May 21st at Lviv’s House of Scientists (6 Lystopadovoho Chynu St.)
 
This year Lviv’s Intersono Medicover Group is celebrating its 15th anniversary and as part of the celebrations will host the Real ART – Assisted Reproductive Technologies: Technologies, Innovations, Unique Experience international conference. Intersono’s conference will be held on May 21st at the House of Scientists and will offer an opportunity for IVF professionals to exchange the latest in IVF news as well as to share their knowledge and experiences. The event will bring together leading fertility doctors, obstetricians, embryologists, and heads of medical centres and IVF clinics in Ukraine with representatives of European and Israeli reproductive medicine hospitals. The event will open new prospects in your professional career as well as to offer the perfect opportunity to network with your colleagues and peers.
Intersono’s Real ART conference involves 250 participants and more than 20 foreign speakers, including leading fertility doctors and internationally-recognised gynaecologists in the field of reproductive medicine. The event will attract representatives from more than 30 leading foreign clinics of reproductive medicine from such countries as: Poland, Spain, Macedonia, Ireland, the UK, Austria, Bulgaria, and Israel. The conference will also feature the founders and directors of the Medicover Group, of which Intersono became a subsidiary of in 2013. With over 100 clinics in 16 countries, the Medicover Group is the largest private healthcare provider in Central and Eastern Europe. Representatives from the Ministry of Public Health in Ukraine, Lviv City Council, and Lviv Regional Council will also be in attendance.
Conference Sectors: The conference will feature both an IVF panel on Reproductive Medicine and a medical forum on “The European Standards of Medical Institution Management”. The event will be a great place to share experiences among Ukrainian and European experts in the field of reproductive medicine. It will also be an ideal platform to exchange contacts and to foster the possibility for the development of reproductive technologies both here in Ukraine and abroad.
 
Online registration for Intersono’s 15th anniversary international conference is available at: event.intersono.ua.
 
For more information, please contact the event’s organisers:
Foreign Guest Registration: Uliana Dorofeyeva, [email protected], +38 (067) 513-2769
Foreign Guest Accommodation & Car Transfer: Christina Kachmar, [email protected], +38 (067) 674-5917
PR, Marketing, Media Relations and Partnerships: Maria Osnovina, [email protected], +38 (093) 473-9176
 
Конференція Інтерсоно
21 травня в Будинку вчених (вул. Листопадового чину, 6)
 
Цього року медичний центр "Intersono Medicover Group" святкує своє 15-річчя і в рамках святкування 21 травня в Будинку вчених відбудеться міжнародна конференція на тему: "Допоміжні репродуктивні технології - справжнє мистецтво. Технології, інновації, унікальний досвід", яка надасть можливість професіоналам обмінятись передовим досвідом в галузі штучного запліднення, а також поділитися своїми знаннями й досвідом. У заході візьмуть участь провідні лікарі, акушери, ембріологи, керівники медичних центрів і клінік України, а також представники європейських та ізраїльських закладів репродуктивної медицини. Захід відкриє нові перспективи у вашій професійній кар'єрі, а також запропонує чудову нагоду поспілкуватися зі своїми колегами фахівцями.
Ця конференція збере 250 учасників і понад 20 зарубіжних доповідачів, в тому числі провідних фахівців і міжнародно-визнаних гінекологів в галузі репродуктивної медицини. В конференції візьмуть участь представники понад 30 провідних зарубіжних клінік репродуктивної медицини з Польщі, Іспанії, Македонії, Ірландії, Великобританії, Австрії, Болгарії та Ізраїлю. На конференції будуть також представлені засновники і директори Medicover Group з понад 100 клініками у 16 країнах, дочірньою компанією, якої Інтерсоно стала у 2013 році. Medicover Group є найбільшим приватним постачальником закладів охорони здоров'я в країнах Центральної та Східної Європи. На конференції також будуть присутні представники міністерства охорони здоров'я України, Львівської міської ради та Львівської обласної ради.
Секції конференції: На конференції будуть представлені дискусійна панель з питань репродуктивної медицини і медичній форум на тему «Європейські стандарти управління медичного установою». Захід буде чудовим місцем для обміну досвідом між українськими та європейськими фахівцями в галузі репродуктивної медицини. Він також буде ідеальною платформою для обміну контактами і сприятиме можливостям розвитку репродуктивних технологій як в Україні, так і за кордоном.
 
Онлайн-реєстрацію на 15 ювілейну міжнародну конференцію Інтерсоно можна пройти за адресою: event.intersono.ua.
 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з організаторами заходу:
Реєстрація іноземних гостей: Уляна Дорофєєва, [email protected], +38 (067) 513-2769
Розміщення та перевезення іноземних гостей: Христина Качмар, [email protected], +38 (067) 674-5917
PR, маркетинг, ЗМІ та партнерство: Марія Основіна, [email protected], +38 (093) 473-9176