Lviv MUN 2016

Issue 89, April 2016.
Lviv MUN 2016
April 22-24 at the Ukrainian Catholic University (35A Khutorivka St.)
 
The Ukrainian Catholic University is set to play host to this year’s Lviv Model United Nations conference from April 22nd-24th. The Model United Nations (MUN) offers the chance for youth to take on the role of world leaders through a simulation of different UN organs and other international relations forums. The event aims to build an understanding of the global challenges amongst young people that cross the borders of background, culture, and nationality. Using the knowledge, experiences, and relationships formed through MUN, it is hoped that the next generation of world leaders and thinkers will be able to work effectively to find solutions to future global problems that are compatible with the aims and principles of the UN and the spirit of cooperation. 
 
Participants in MUN conferences, known as delegates, are placed in committees and assigned countries (or occasionally other organisations or political figures), where they represent the interests of their assigned members. They are presented with their assignments well in advance, and are given topics that their committee will discuss. They then research their assignments before the event and formulate positions that they will debate with their fellow delegates in committee, being sure to stay to the actual positions of the member they represent. At the end of the conference, the best-performing delegates and delegations are recognised with awards.
 
For more detailed information, please visit: http://lvivmun.sii.org.ua.
 
Львівська Модель ООН
22-24 квітня. Український католицький університет (вул. Хуторівка, 35A)
 
Український католицький університет прийматиме у своїх стінах конференцію "Модель Організації Об'єднаних Націй" 22-24 квітня. Модель Організації Об'єднаних Націй (МООН) дає молоді шанс взяти на себе роль світових лідерів за допомогою моделювання різних органів та форумів міжнародних відносин Організації Об'єднаних Націй. Метою заходу є формування розуміння серед молодих людей глобальних проблем, що переходять межі походження, культури чи національності. Використовуючи знання, досвід і відносини, сформовані за допомогою МООН, можна сподіватися, що наступне покоління світових лідерів і мислителів зможе ефективно працювати, знаходячи рішення майбутніх глобальних проблем, які будуть сумісні з цілями і принципами ООН і духом співробітництва.
Учасники таких конференцій МООН розподіляються по комітетах і призначених країнах (чи призначаються до інших організацій або на ролі політичних діячів), де вони представляють інтереси своїх країн. Усі учасники отримують необхідні матеріали і теми для обговорення в комітетах заздалегідь. Вони вивчають свої завдання до початку заходу і формулюють позиції, які вони будуть обговорювати зі своїми колегами в комітетах, дотримуючись актуальної позиції країни, яку вони представляють. Наприкінці конференції будуть присуджені нагороди найбільш активним і успішним делегатам і делегаціям.
 
Більше детальної інформації знайдете тут: http://lvivmun.sii.org.ua.