Lviv Media Forum

  •  Lviv Media Forum
Issue 79, May 2015.

Lviv Media Forum

May 28-30, Arena Lviv (199 Stryiska St.)

With its focus on ”Media in the Turbulent Times of Change”, the Lviv Media Forum will emphasize the role of media in crisis events in Ukraine and abroad. Organizers expect more than 600 participants at this year’s event, including journalists, bloggers, experts, analysts, media managers, and students.

Day Two of the event will be dedicated to discussing the latest trends in the world media and the potential of Ukrainian media in regards to global competition. Leading experts from international publications and expert institutions will discuss their projections for the development of the media industry, including new technologies, new standards and requirements for journalism, and the survival of journalism in a highly competitve market. A separate subject will be the issue of self-regulation in Ukrainian media – is the Ukrainian media able to adopt the best practices of self-regulatory institutions in Europe? The forum will also feature several discussions on the practices of joint efforts of journalists from different publications and different types of media to conduct large-scale and quality investivative journalism.

Among the event’s many featured speakers include: Duy Linh Tu, Director of Digital Media at the Columbia University School of Journalism; Joshua Benton, Editor-in-Chief at the Nieman Journalism Lab at Harvard University; Bernard-Henri Levy, French writer, director, and political journalist; Zurab Alasania, Director General of the National Broadcasting Company of Ukraine; Boris Reitschuster, Moscow Bureau Chief for German social and political magazine ’Focus’; and Anne Applebaum, Pultizer prize laureate and journalist for the Washington Post. 

For more information, please visit: www.lvivmediaforum.com.

Львівський Медіа форум

28-30 травня. Арена Львів (вул. Стрийська, 199)

Головна тема цьогорічного Форуму – Медіа у час бурхливих змін - відображає роль засобів масової інформації у відображенні кризових подій в Україні і за кордоном. Організатори очікують понад 600 учасників із багатьох країн світу, у тому числі журналістів, блогерів, фахівців, аналітиків, менеджерів засобів масової інформації і студентів.

Другий день заходу буде присвячений обговоренню останніх тенденцій у світі засобів масової інформації та потенціал українських ЗМІ в умовах глобальної конкуренції. Провідні експерти з міжнародних публікацій та експертних установ будуть обговорювати своє бачення розвитку медіа-індустрії, у тому числі нових технологій, нових стандартів і вимог до журналістики, а також виживання журналістики у високо конкурентному ринку. Окремою темою буде саморегулювання в українських ЗМІ - чи здатні українські ЗМІ прийняти найкращі практики саморегулювання установ у Європі? На форумі також пройде кілька обговорень щодо об’єднання зусиль журналістів з різних видань і різних видів засобів масової інформації для проведення масштабних і якісних журналістських розслідувань.

Серед відомих доповідачів форуму будуть, зокрема: Дуй Лінь Ту, директор Digital Media при факультеті журналістики Колумбійськоого університету; Джошуа Бентон, головний редактор при лабораторії журналістики Нємана Гарвардського університету; Бернар-Анрі Леві, французький письменник, режисер і політичний журналіст; Зураб Аласанія, генеральний директор Національної телерадіокомпанії України; Борис Райтшустер, керівник московского бюро німецького суспільно-політичного журналу "Фокус"; і Анна Аппельбаум, лауреат пулітцерівської премії і журналіст газети Washington Post.

Щоб отримати більше детальної інформації, відвідайте: www.lvivmediaforum.com.