UKRAINE – CANADA BUSINESS FORUM

Issue 68, May 2014.

UkraineCanada Business Forum

May 28 – 30,

“Dnister” Hotel’s Conference Hall (6, Matejka St.)

The Ukraine-Canada Business Forum, jointly hosted by the Lviv Chamber of Commerce & Industry, the Lviv Regional State Administration, the Lviv City Council, and the Canada-Ukraine Chamber of Commerce under the auspices of the governments of the provinces of Ontario and Saskatchewan and Ambassador of Canada to Ukraine Troy Lulashnyk, will be held in Lviv from March 12-14. The Ukraine-Canada Business Forum is expected to be the single biggest event in the framework of bilateral business relations. Ukrainian and Canadian businesspeople and officials that will participate in the Forum include the presidents of the Ukrainian Chamber of Commerce & Industry, regional chambers of commerce and industry, government representatives from Ukraine and Canada, regional authorities, and experts. Other participants include Ukrainian and Canadian entrepreneurs working the agriculture, information technology, finance (insurance, stock market, banking), machine-building, and energy sectors. At least 200 people are expected to participate. For more information on how to register, please complete the registration form and submit it to the Lviv Chamber of Commerce & Industry. For more information, please call: +38 (032) 297-0749 or visit icci.com.ua.

 

Бізнес-форум УКРАЇНА - КАНАДА

28 - 30 травня,

Конференц-зал готелю "Дністер" (вул. Матейка, 6)

У Львові відбудеться бізнес-форум Україна - Канада, організаторами якої виступили спільно Львівська торгово-промислова палата, Львівська обласна держадміністрація, Львівська міська рада, Канадсько-Українська Торгова Палата під егідою урядів провінцій Онтаріо і Саскачеван, а також посол Канади в Україні Трой Лулашник. Цей бізнес-форум, як очікується, стане головною подією в рамках двосторонніх ділових відносин. Ділові кола і чиновники України і Канади візьмуть участь у Форумі, в тому числі президенти Торгово-промислової палати України та регіональних торгово-промислових палат, представники урядів України й Канади, регіональних органів влади, експерти, українські та канадські підприємці, що працюють в галузі сільського господарства, інформаційних технологій, фінансів (страхування, фондового ринку, банківської справи), машинобудування та енергетики. Передбачується участь понад 200 осіб. Для участі у форумі потрібно заповнити реєстраційну форму і подати її до Львівської торгово-промислової палати. Детальніша інформація за телефоном (032) 297 07 49 або на іcci.com.ua