XX Lviv International Book Fair & Literature Festival

  • XX Lviv International Book Fair & Literature Festival
Issue 60, September 2013.

XX Lviv International Book Fair & Literature Festival
September 10-15
Locations: Pototsky Palace Square (15 Kopernika St.), Art Palace Square (17 Kopernika St.), Lviv National University Square (1 Universitetska St.), City Centre (Svobody Ave.)

The 20th Lviv International Book Fair & Literature Festival, which doubles as a Publishers Forum, will bring together over 100 writers and 300 publishing houses from around the world. The book fair will highlight classical literary masterpieces as well and brand new releases, while the literature festival will offer a litany of awards for different contests. Many other events and workshops will be presented as the event welcomes guests from across Europe and Scandinavia and as far away as Canada, Australia, and New Zealand.
Highlights of the festival will include the national “Best Book of the Forum” award, the festival-wide “Young Republic of Poets”, a literary project by the German Goethe-Institut, a “Night of Non-Stop Music & Poetry”, Meridian Czernowitz’s “Poetic Train”, the international translators festival “TRANSLIT”, and the “Context2” project that features a series of workshops by leading literary management experts, journalists, and writers. Special attention will be drawn to “Book Platform”, a project aimed at protecting books in Ukraine, Georgia, and Armenia sponsored by the EU’s Eastern Partnership Culture Programme.
Guests are sure to be wowed by “Lonliness in the Net” author Janusz Wiśniewski as he presents his latest book, “Na fejsie z moim synem”. Other interesting workshops include: a literary meeting with social activist and translator Catalina Girona, the presentation of the scholarly work “Malévitch” by Professor Jean-Claude Marcadé, and the presentation of theatre producer, essayist, and publisher Krzysztof Czyżewski’s newest book. These and many other workshops are available to the Leopolitan literature lover.
Authors that have already confirmed their presence at the festival include: Srđan Srdić (Serbia), Olaf Kühl (Germany), Sergiy Prilutsky (Belarus), Michal Habaj (Slovakia), Claus Ankersen (Denmark), Yōko Tawada (Germany), Zygmunt Miłoszewski (Poland), Christina Kilbourne (Canada), Roman Pawłowski (Poland), Witold Szabłowski (Poland), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (Poland), and Ryszard Krynicki (Poland).
For more information and a full list of activities are available online at www.bookforum.com.ua.


XX Львівський міжнародний книжковий ярмарок і літературний фестиваль
10-15 вересня
Місце проведення: подвір’я палацу Потоцьких (вул. Коперника, 15), подвір’я палацу мистецтв (вул. Коперника, 17), площа перед Львівським національним університетом площі (вул. Університетська, 1), центр міста (пр. Свободи).

Львівський міжнародний книжковий ярмарок і літературний фестиваль, відомий як Форум видавців, у якому візьмуть участь понад 100 письменників і 300 видавництв з різних країн світу, пройде у Львові вже 20-й раз. На книжковому ярмарку будуть представлені класичні літературні шедеври, а також і найновіші твори сучасних авторів, а літературний фестиваль визначить переможців у багатьох номінаціях. Відбудуться численні зустрічі з авторами, круглі столи й семінари за участі гостей з усієї Європи й Скандинавії і навіть з Канади, Австралії та Нової Зеландії.
Серед найцікавіших поді фестивалю, безсумнівно будуть нагороди "Найкраща книга Форуму", «Молода республіка поетів», літературний проект німецького Інституту Гете "Ніч нон-стоп музики і поезії», Мiжнародна Лiтературна Корпорацiя MERIDIAN CZERNOWITZ представить свій "Поетичний поїзд", міжнародний фестиваль перекладачів "TRANSLIT", проект "Контекст2" з низкою семінарів за участі провідних літературних менеджерів, журналістів і письменників. Особливу увагу привертатиме "Книжкова платформа", проект, спрямований на захист книги в Україні, Грузії та Вірменії під егідою культурної програми Східного партнерства ЄС.
Автор знаменитого роману "Самотність в мережі" Януш Вишневський представить свою останню книгу, "У «Фейсбуку» з моїм сином". Будуть також інші цікаві майстер-класи: літературна зустріч з громадським діячем і перекладачем Каталіною Жирона, презентація наукової роботи "Малевич» професора Жан-Клода Маркаде, і презентація нової книги театрального режисера, публіциста і видавця Кшиштофа Чижевського. Ці та багато інших майстер-класів можуть відвідати усі любителі літератури.
Серед авторів, які вже підтвердили свою участь у фестивалі зокрема: Срджан Срдіч (Сербія), Олаф Кюль, Йоко Тавада (Німеччина), Сергій Прилуцький (Білорусь), Міхал Хабай (Словаччина), Клаус Анкерсен (Данія), Зигмунт Білошевскі, Роман Павловскі, Вітольд Шабльовскі, Євгенія Ткачишин-Дицкіi і Ришард Криніцкі (Польща). Христина Кілберн (Канада).
Додаткову інформацію та повний перелік заходів можна знайти на сайті www.bookforum.com.ua