LVIV MEDIA FORUM

  • LVIV MEDIA FORUM
Issue 57, May 2013.

LVIV MEDIA FORUM

May 29-31,
Stadium «Arena Lviv» (199 Stryiska St., Lviv)

“Where is the world’s media going and is Ukraine keeping up?” is the main topic for Lviv’s First Media Forum. This will put emphasis on global trends in media, the ethical aspects in journalism and media-management. The Lviv Media Forum focuses on the development of journalism in Ukraine and nurturing a new generation of journalists. The event’s main speakers will be Denys Kazanskyy (the journalist of the internet edition of “Ostrov”, blogger), Konstyantyn Kvurt (“Internews – Ukraine”), Maksym Savanevskyy (watcher.com.ua), Nazar Panchyshyn (1+1 Channel), Pavlo Sheremeta (the president of the Kyiv School of Economics), Leonid Tsodikov (Ukrainian Media Holding), Roman Kulchytskyy, Anatoliy Bondarenko (TEXTY.org.ua), Serhiy Rakhmanin (“Dzerkalo Tyzhnya”), Pavel Reshka (Tygodnik Powszechny), Nataliya Lihachova, (“Telekrytyka”), Valeriy Kalnysh (Kommersant Ukraine), Mustafa Nayem (“Ukrainska Pravda” (“The Ukrainian Truth”), Vitaliy Leybin (Russkyy Reporter (“The Russian Reporter”), Zurab Alasaniya (MediaPort), Roman Vintoniv (1+1 media), Andriy Kulykov (ICTV), Vakhtanh Kipiani (“Istorychna Pravda”) and many others. The last day of the forum, which will explore the topic “New Trends in Media Management”, will be of particular interest for media managers and ambitious people involved in media. On this day, the most successful media projects and independent experts - Viktoriya Syumar (Institute of Mass Information), Marcin Wojciechowski (Foundation for International Solidarity, Poland), Roman Andreyko (Broadcasting Corporation “Lux”, News Channel 24), Kateryna Kotenko (“Industrial Television Committee”), representative of Ukrainian Media Holding, Yaroslav Pakholchuk (“1+1 Media”), Serhiy Tyhyy (“Krymskaya Gazeta”) will share their views and ideas on the present situation in the media world. For more information please visit: www.lvivmediaforum.com


ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДІА ФОРУМ

29-31 травня, 
Стадіон «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199)

Основна тема форуму «Куди йдуть медіа світу і чи встигне за ними Україна»? Особлива увага буде приділена світовим тенденціям в засобах масової інформації, етичним аспектам журналістики та медіа-менеджменту. Львівський Медіа Форум спрямований на розвиток журналістики в Україні та виховання нового покоління журналістів. Серед основних доповідачів заходу будуть Денис Казанський (журналіст інтернет-видання "Остров", блогер), Костянтин Квурт ("Інтерньюз-Україна»), Максим Саваневський (watcher.com.ua), Назар Панчишин (канал 1+1), Павло Шеремета (президент Київської школи економіки), Леонід Цодіков (Український Медіа Холдинг), Роман Кульчицький, Анатолій Бондаренко (TEXTY.org.ua), Сергій Рахманін ("Дзеркало тижня"), Павло Решка (Тигоднік повшехни) Наталя Лихачова («Телекритика»), Валерій Калниш (Комерсант Україна), Мустафа Найєм ("Українська правда"), Віталій Лейбін ("Русский репортер"), Зураб Аласанія (МедіаПорт ), Роман Вінтонів (1+1 медіа), Андрій Куликов (ICTV), Вахтанг Кіпіані ("Історична Правда" та інші. Останній день форуму буде присвячений темі «Нові тенденції в медіа-менеджменті" і становитиме особливий інтерес для менеджерів засобів масової інформації і амбітних людей, що працюють в засобах масової інформації. У цей день своїми думками та ідеями щодо ситуації в світових ЗМІ поділяться представники найуспішніших медіа-проектів та незалежні експерти - Вікторія Сюмар (Інститут масової інформації), Марцін Войцеховський (Фонд міжнародної солідарності, Польща), Роман Андрейко (радіомовна корпорація «Люкс», Канал 24), Катерина Котенко («Індустріальний Телевізійний Комітет»), представник Українського Медіа Холдингу, Ярослав Пахольчук ("1+1 Медіа"), Сергій Тихий («Кримська газета»). Для отримання додаткової інформації відвідайте www.lvivmediaforum.com