II INTERNATIONAL INVESTMENT AND INNOVATION FORUM

  • II INTERNATIONAL INVESTMENT AND INNOVATION FORUM
Issue 57, May 2013.

II INTERNATIONAL INVESTMENT AND INNOVATION FORUM

June 6 - 7, 
Lviv Hotel Dnister (6 Mateyka St.)

During June 6-7th 2013 the II International Investment and Innovation forum will take place and will allow participants to gather the latest information and participate in discussions on the development of information technologies, alternative energy and investment in innovative projects. This year's Forum will focus on investments in IT startup projects and implementation of alternative energy projects. Among the speakers of the forum will be: Dr. Ralf Walther Project Manager, Ukraine Sustainable Energy Lending Facility (USELF)/EBRD, Martin Mayr, Head of Competence Center for Renewable Energies in UniCredit Leasing Group in Vienna and Milan, Warren Haber, Jr., Advisory Board Chairman, Exoventure Associates, Marty Kaszubowski, President of General Ideas, a Technology Venture Consultancy working with Start-ups, (USA), Christopher Jasiak, Chairman, Esperotia Energy Investments, William Brady, CEO, Progeny Solar and others. The Forum will provide participants with the unique opportunity to attend master classes, discussion roundtables, as well as source investors and potential partners for the realization of projects. For more information please visit: www.iiif.com.ua

II МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

6-7 червня, 
Готель Дністер (вул. Матейка, 6.)

У червні у Львові відбудеться II Міжнародний форум інвестицій та інновацій, учасники якого отримають найсвіжішу інформацію і візьмуть участь у дискусії про розвиток інформаційних технологій, альтернативної енергетики та інвестицій в інноваційні проекти. В центрі уваги цьогорічного форуму будуть питання інвестицій в ІТ проекти і втілення проектів альтернативної енергетики. Серед спікерів форуму будуть, зокрема, доктор Ральф Вальтер, керівник проекту Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF) / ЄБРР, Мартін Майр, керівник Центру альтернативних відновлюваних джерел енергії UniCredit Leasing Group у Відні та Мілані, Уоррен Хабер-молодший, голова Консультативної ради, Exoventure Associates, Марті Кашубовскі, Президент General Ideas, (США), Крістофер Ясяк, голова Esperotia Energy Investments, Вільям Брейді, генеральний директор, Progeny Solar та інші. Форум надасть учасникам унікальну можливість відвідати майстер-класи та дискусійні майданчики, а також знайти інвесторів і потенційних партнерів для реалізації проектів. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.iiif.com.ua