XVIII INTERNATIONAL PUBLISHERS' FORUM IN LVIV

  • XVIII INTERNATIONAL PUBLISHERS' FORUM IN LVIV
Issue 49, September 2012.

XVIII INTERNATIONAL PUBLISHERS' FORUM IN LVIV

September 12-16th (15-17 Kopernika str.,)
Several locations: Pototsky Palace square (Kopernika str., 15), Art Palace square (Kopernika str., 17),  square in front of the Lviv National University (Universitetska str., 1) and in the city center along Svobody Avenue. 

This year’s National Book Fair, which is more known as the Publishers’ Forum will bring together over 300 publishing houses as well as over 100 writers from different countries, who all together will present brand new books, as well as classical literature masterpieces. Within the Publisher’s Forum several literary projects will take place – “Bruno Schulz Fest”, dedicated to the 120th Anniversary of the Polish writer, who lived and studied in Lviv, Festival “From Skovoroda till Skovoroda”, dedicated to the 290th Anniversary of the prominent Ukrainian philosopher and writer, II International Translators’ Festival “TRANSLIT”, VII Literary Festival featuring Adam Zagajewski (Poland), Martin Pollak (Austra), Henryk Grynberg (Poland-USA), Oksana Zabuzhko (Ukraine), Valeriy Panushkin (Russia) and countless others.Certain projects in particular will draw great attention such as: “Night of non-stop music and poetry” and “Night of erotic poetry” featuring Yuriy Vinnychuk, Dmytro Lazutkin, Lesya Mudrak and over 30 poets from Russia, Serbia, Norway, Poland, Latvia, Canada, USA, Australia, Croatia. This year’s special guest will be the Australian writer, Peter Warren Finlay, (known as DBC Pierre) who became world famous with his novel Vernon God Little, which was awarded the Booker Prize for fiction in 2003. Among this year’s novelties will be the project “Context” and will feature a series of workshops by leading literary management experts from Ukraine, Russia, Poland, Georgia, Spain, Slovakia, Czech Republic and Latvia. More information about the Publisher’s Forum is available at: www.bookforum.com.ua

XVIII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ВИДАВЦІВ У ЛЬВОВІ
12- 16 вересня (вул. Коперника. 15-17)
Розташування: площа палацу Потоцьких (вул. Коперника, 15.), площа палацу Мистецтв (вул. Коперника, 17), Площа перед Львівським національним університетом (вул. Університетська, 1) а також в центрі міста, вздовж проспекту Свободи.

У щорічному всеукраїнському книжковому ярмарку, більш знаному як Форум видавців, візьмуть участь понад 300 видавництв, а також понад 100 письменників з різних країн, які представлятимуть свої нові книги, а також шедеври класичної літератури.У рамках Форуму видавців відбудеться кілька літературних проектів - "Бруно Шульц Фест", присвячений 120-річчю відомого польського письменника, який жив і навчався у Львові, фестиваль "Від Сковороди до Сковороди”, присвячений 290-річчю видатного українського філософа і письменника, II Міжнародний фестиваль перекладачів “Трансліт”, VII літературний фестиваль за участю Адама Загаєвського з Польщі, Мартіна Поллака з Австрії, Генріка Грінберга (Польща-США), Валерія Панюшкіна з Росії, Оксани Забужко та багатьох інших.Особливо цікавими обіцяють бути деякі проекти, зокрема: "Ніч нон-стоп музики і поезії" та "Ніч еротичної поезії" з Юрієм Винничуком, Дмитром Лазуткіним, Лесею Мудрак і понад 30 поетами з Росії, Сербії, Норвегії, Польщі, Латвії, Канади, США, Австралії та Хорватії.Спеціальним гостем цього року стане австралійський письменник Пітер Уоррен Фінлі (відомий як DBC Pierre), який здобув всесвітню славу своїм романом Vernon God Little, удостоєним Букерівської премії у 2003 році.Серед новинок цього року буде проект "Контекст", який включатиме серію семінарів провідних експертів літературного менеджменту з України, Росії, Польщі, Грузії, Іспанії, Словаччини, Чехії та Латвії.
Детальну інформацію про Форум видавців шукайте за адресою: www.bookforum.com.ua
____________________________