INTERNATIONAL LINUX CONFERENCE FOR FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE (FOSS) LVIV-2012”

  • INTERNATIONAL LINUX CONFERENCE FOR FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE (FOSS) LVIV-2012”
Issue 45, April 2012.

April 26 – 28, 2012, Ivan Franko National University

The International Linux Research and Practice Conference FOSS Lviv-2012 will take place at Ivan Franko National University of Lviv on April 26 – 28.

Conference topics include providing effective communication and information exchange, discussion of free/open source software development in business, science and education, and initiating new projects to create FOSS. Featured will be presentations and discussions of practical aspects of development and use of software, as well as on reducing IT licensing costs.

Developers, users, IT-managers and everybody interested in using FOSS are invited to take part. Presentations will be grouped in sessions – for businessmen, scientists and home users.

For more information about the event, please visit www.conference.linux.lviv.ua

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ FOSS LVIV-2012
26-28 квітня, 2012
Національний університет ім. І. Франка

Міжнародна науково-практична конференція на тему вільного програмного забезпечення FOSS Lviv-2012 пройде у Львівському національному університеті ім. І. Франка з 26 по 28 квітня.
Завдання конференції – забезпечення ефективного спілкування та обміну інформацією, обговорення перспектив розвитку вільного програмного забезпечення в діловому секторі, науці та освіті, а також ініціювання нових проектів з використанням ВПЗ. Доповіді та обговорення стосуватимуться практичних аспектів розробки і впровадження програм, зниження вартості ліцензій та обслуговування інформаційних систем.
Розробники, користувачі, ІТ менеджери та всі зацікавлені у використанні вільного програмного забезпечення запрошуються до участі. Окремі презентації будуть проведені для бізнесменів, науковців та приватних користувачів.
Детальні інформація на www.conference.linux.lviv.ua