UKRAINE’S ‘GOLDEN TREASURES OF LOST CIVILIZATIONS’ ON DISPLAY Lviv Art Gallery (Pototsky Palace), 15 Kopernika Street

  • UKRAINE’S ‘GOLDEN TREASURES OF LOST CIVILIZATIONS’ ON DISPLAY  Lviv Art Gallery (Pototsky Palace), 15 Kopernika Street
Issue 42, January 2012.

On December 27, the Lviv Art Gallery at Pototsky Palace” (15, Kopernika St.) the “Golden Treasures of Lost Civilizations” exhibition opened, presenting artefacts unearthed in Ukraine dating from the Neolithic to the Byzantine period. Organised by the PlaTar charitable foundation, who have collected over 15,000 artefacts since the 1990s, visitors will be able to marvel at wonders from the ancient Neolithic Trypilian culture, through to the medieval Kyivan Rus— foundation of the modern Ukrainian nation state. The collection is named after two Ukrainian businessmen, Sergei Platonov and Sergei Taruta, who began amassing archaeological finds and antiques after noticing large numbers being exchanged on the open market, deciding to collect and preserve them on behalf of the Ukrainian people. After Platonov’s death, his son Nikolai has been continuing his efforts. Beautifully decorated earthenware, jewellery, everyday objects and Scythian gold are just a few of the highlights on display at this fascinating exhibition.

Exhibition will run till March 2012 .Tel:.(8032) 261 41 45, 10:00-17:00 / Closed: Mon.

 

ЗОЛОТІ СКАРБИ ЗНИКЛИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Львівська Галерея Мистецтв (Палац Потоцьких), вул. Коперника, 15

У палаці Потоцьких, 27 грудня відкрилась виставка «Золоті скарби зниклих цивілізацій». Експонати виставки охоплюють період історії сучасних українських земель від бронзового віку (IV-І ст. до н.е.) до часів Київської Русі (XIII ст. н.е.). Виставка організована благодійним фондом ПлаТар, який зумів зібрати понад 15 000 предметів з археологічних розкопок різних періодів – від неолітичної Трипільської культури до середньовіччя. Колекція створена зусиллями двох українських бізнесменів-колекціонерів – Сергія Платонова і Сергія Тарути, які почали збирати предмети стародавньої історії, коли побачили, що величезна кількість археологічних знахідок вільно продається на ринку. Таким чином вони вирішили зберегти скарби української історії для українського народу. Після смерті Сергія Платонова його справу продовжив син Микола. Оздоблена орнаментом кераміка, ювелірні прикраси, предмети щоденного вжитку і скіфське золото – це лише частина того, що можна побачити на цій унікальній виставці.

Виставка працюватиме до березня 2012 року, щодня, крім понеділка з 10:00 до 17:00, тел. (032) 261 41 45