Lviv International Economic Forum

 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
 • Lviv International Economic Forum
Issue 128, November 2019.

Lviv International Economic Forum

The annual Lviv International Economic Forum was held in Lviv from 31 October – 1 November. Organised by the Lviv Regional State Administration, this forum is a powerful platform for national and international actors to discuss important issues related to the competitiveness of regions, their strategic development, and their economic growth. The forum aims to present Ukraine as a safe place for business, foster dialogue between government and business, intensify cross-border cooperation, attract investments, and establish useful business ties between Ukrainian and international businesspeople.

This year’s event had the theme ‘Invest in the Lviv Region’. Conference-goers discussed topics like ‘Business Outsourcing as a Tool for the Dynamic Development of the Lviv Region Economy’, ‘Introduction of New Technologies – the Evolution of Industrial Production’, Industrial Parks as a Progressive Tool for Engaging Technology Companies’, and ‘Financial Instruments for Development – Global Practice and Prospects for Ukraine’ on the first day. The second day saw attendees dive into topics like agro-industrial development, export, tourism, international technical assistance, energy conservation, and renewable energy.

XIX Міжнародний економічний форум

ХІХ Міжнародний економічний форум "Інвестиції у Львівщину" проходив у нашому місті 31 жовтня - 1 листопада. Організований Львівською обласною державною адміністрацією, Міжнародний економічний форум є потужною національною та міжнародною платформою для компетентного обговорення важливих питань, пов'язаних з конкурентоспроможністю регіонів, їх стратегічного розвитку та економічного зростання.

Основними завданнями форуму є представлення України як безпечної території для бізнесу, діалог між владою та бізнесом, активізація транскордонного співробітництва, залучення інвестицій, налагодження корисних ділових контактів між українськими та зарубіжними діловими колами.

У перший день Форуму було представлено чотири блоки: "Аутсорсинг бізнес-процесів як інструмент динамічного розвитку економіки Львівщини", "Впровадження нових технологій. Еволюція промислового виробництва", "Індустріальні парки як прогресивний інструмент залучення технологічних компаній" та "Фінансові інструменти розвитку: глобальна практика і перспективи для України". В другий день Форуму до уваги учасників були тематичні заходи в галузі розвитку агропромислового сектора, експорту, туризму, міжнародної технічної допомоги, а також енергозбереження та відновлюваної енергії.