Women’s March for Equal Rights

 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
 • Women’s March for Equal Rights
Issue 110, March 2018.

Women’s March for Equal Rights

The feminist movement has always been about equality for all women, but there are many paths to that goal. One of them featured hundreds of feminists wielding colourful posters at the annual Leopolitan Women’s March on International Women’s Day on 8 March. Over 200 participants demanded an end to gender-based violence and discriminatory policies.

International Women’s Day was a popular holiday in the Soviet Union and is still one of the most widely marked celebrations in Ukraine, but activists say that the emphasis on flowers and compliments to women runs counter to the concept of gender equality. Some of the participants suggested getting rid of the IWD holiday as it is controversial and instead replace it by celebrating Mother’s Day. Most of the attendees brought out their own posters and shouted slogans like “Women’s rights are human rights”, “Don’t give flowers, give safety”, and “Honey, take maternity leave”. Protesters said they were marching to highlight domestic violence, mistreatment of women in maternity hospitals, and bullying in the armed forces.

Turn on any TV channel, open any book, or look at any newspaper in the world, and you are likely to see media and culture that is created predominantly by men and centres around men’s stories. It’s the same for sports – women’s sports make up just 7 percent of all sports coverage in the world – and politics, where only 23 percent of the world’s parliamentarians are women.

Participants marched through city centre attracting a lot of attention and were even accompanied by police officers to guarantee their safety.

Жіночий марш за рівні права

Феміністський рух завжди виступав за рівність для всіх жінок, але є багато шляхів до цієї мети. Один з таких заходів зібрав під своїми прапорами та гаслами сотні феміністок на щорічному жіночому поході на честь Міжнародного жіночого дня 8 березня. Понад 200 учасників вимагали припинення гендерного насильства та дискримінаційної політики.

Міжнародний жіночий день був популярним святом у Радянському Союзі і залишається одним із найпопулярніших свят в Україні, але сьогодні активістки кажуть, що дарування квітів та компліменти жінкам суперечить концепції гендерної рівності. Деякі учасниці пропонували ліквідувати це свято, оскільки воно суперечливе, а замість того святкувати лише День Матері. Більшість учасниць йшли з плакатами та вигукували гасла "Права жінок - це права людини", "Не давайте квітів, дайте безпеку" та "Коханий йди… у декрет". Протестантки заявили, що виступають проти домашнього насильства, поганого поводження з жінками в пологових будинках та залякування у збройних силах.

Феміністки кажуть: якщо увімкнути будь-який телевізійний канал, відкрити будь-яку книгу чи будь-яку газету будь-де у світі, можна побачити, що засоби масової інформації та культура створюються переважно чоловіками та обертаються навколо чоловічих тем. Така ж ситуація і зі спортом – статті про жіночі виступи на змаганнях становлять лише 7% усіх спортивних новин, а в політиці лише 23% парламентарів у світі - жінки. Марш пройшов через центр міста, привертаючи до себе увагу перехожих та гостей міста і навіть супроводжувався працівниками міліції, щоб гарантувати безпеку та громадський порядок.