JETRO Delegation Visits Lviv

 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
 • JETRO Delegation Visits Lviv
Issue 100, April 2017.
JETRO Delegation Visits Lviv
 
Japanese business representatives from 21 companies visited Lviv on March 16th to discuss opportunities for trade and investment cooperation between Japanese and Ukrainian companies. The visit was organised by the Japan External Trade Organisation (JETRO). A business seminar was held at Lviv City Council for the delegation to meet city officials and Ukrainian business representatives. Lviv Mayor Andriy Sadovyi spoke of the importance of increasing Japanese investment in Ukraine as the country is now an attractive place given the macroeconomic stabilisation and growth in all key sectors of the economy, especially industrial production. He stressed the need to create new and expand existing production capacities. 
“We are extremely pleased to have this delegation in our city”, said Chief Investment Officer Olha Syvak. “We already have examples of successful Japanese investments and are now ready to present them to representatives of leading Japanese companies. It is a powerful message for potential investors, because we do not only declare some potential investment opportunities – we show that business is being built here and now.”
After the seminar, participants had the opportunity to meet informally. Students from Lviv’s Polytechnic and Catholic universities presented projects to acquaint the delegation with their creative IT ideas. The delegation also visited the factory of Japanese country Fujikura, which opened a production facility in the Yavoriv district of Lviv region. 
 
Представники JETRO відвідали Львів
 
Представники японських компаній відвідали Львів 16 березня, щоб обговорити можливості для торгівлі та інвестиційного співробітництва між японськими та українськими компаніями. Візит був організований Японською Організацією Зовнішньої Торгівлі (JETRO). У Львівській міській раді був проведений семінар для міських чиновників і представників українського бізнесу. Мер Львова Андрій Садовий говорив про важливість збільшення японських інвестицій в Україну, яка сьогодні є привабливим місцем з урахуванням макроекономічної стабілізації та зростання в усіх ключових секторах економіки, особливо промислового виробництва. Він наголосив на необхідності створення нових і розширення існуючих виробничих потужностей.
"Ми дуже раді приймати цю делегацію в нашому місті", сказала директор відділу інвестицій Ольга Сивак. "У нас вже є приклади успішних японських інвестицій, і тепер ми готові розказати про них представникам провідних японських компаній. Це потужний сигнал для потенційних інвесторів, тому що ми не тільки представляємо деякі потенційні інвестиційні можливості - ми показуємо, що бізнес будується тут і зараз".
Після семінару учасники мали можливість зустрітися в неформальній обстановці. Студенти львівського політехнічного університету і УКУ ознайомили делегацію зі своїми проектами та творчими ідеями. Делегація також відвідала завод японської фірми Fujikura, яка відкрила свій завод у Яворівському районі Львівської області.