25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence

  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
  • 25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
Issue 96, December 2016.
25 Years Since Poland Recognised Ukrainian Independence
 
The Strategic Partnership in Times of Crisis conference, dedicated to the Polish recognition of Ukrainian sovereignty 25 years ago, was held at Lviv’s Ivan Franko National University’s Hall of Residence on December 2nd. Poland was the first country in the world to recognise Ukrainian independence. The event was attended by honorary doctors and professors, lecturers and students of the university, diplomats, and clergy. Representatives from military, government, and charitable organisations were also in attendance. 
 
Attendees were particularly interested in the speech from Bronisław Komorowski, a Polish politician and historian who served as President of Poland from 2010 to 2015. In his address, Mr. Komorowski spoke about the achievements, challenges, and perspectives of the European Dimension of the Polish-Ukrainian strategic partnership: “We need to strengthen [our] Western community, including NATO and [the] EU. Moreover, we need to strengthen our countries, our agriculture and army, [and to] create cooperative and amicable neighbouring relationships as well as elevate [our] moral and civic position. This is the foundation of fruitful and successful coexistence between the countries.”
 
On December 3rd, Franko University played host to the Grand Opening of the Parliamentary Assembly of Ukraine and Poland. Before the official ceremony, members of the assembly visited the military hospital of soldiers wounded in the ATO zone. Members of the delegation also visited Lviv’s Lyachikiv cemetery where they laid flowers at the tomb of the fallen soldiers, the memorial of the Eagles, the grave of Ukrainian Galician Army soldiers, and the tomb of ATO soldiers.
 
 
25 років визнання Польщею незалежності України 
 
У львівському національному університеті ім. І. Франка 2 грудня відбулась конференція "Стратегічне партнерство в часи кризи", присвячена визнанню Польщею незалежності України 25 років тому. Польща була першою країною в світі, що визнала незалежність України. У заході взяли участь почесні доктори наук і професори, викладачі та студенти університету, дипломати і духовенство. Також були присутні представники військових, урядових і благодійних організацій.
Особливе зацікавлення викликала промова Броніслав Коморовського, польського політика й історика, який був президентом Польщі у 2010-2015 роках. У своєму виступі пан Коморовський розповів про досягнення, проблеми та перспективи європейського виміру польсько-українського стратегічного партнерства: "Нам необхідно зміцнювати [наше] західне співтовариство, в тому числі НАТО і ЄС. Крім того, нам необхідно зміцнювати наші країни, наше сільське господарство й армії, створювати взаємні та дружні сусідські відносин, а також піднімати [нашу] моральну і громадянську позицію. Це основа плідного та успішного співіснування між країнами".
Також 3 грудня в університеті відбулось урочисте відкритті Парламентської асамблеї України і Польщі. Перед офіційною церемонією члени асамблеї відвідали у військовому госпіталі солдатів, поранених в зоні ATO. Члени делегації також відвідали Личаківский цвинтар, де поклали квіти до могил полеглих солдатів, меморіалу "Орлят", могил вояків Української Галицької армії, а також меморіалу загиблим в зоні ATO.