“Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum

 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 • “Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
Issue 95, November 2016.
“Lviv Region – Factory of Europe” International Economic Forum
 
Lviv played host to the “Lviv Region – Factory of Europe” international economic forum from November 3-4. The two-day event drew over 700 entrepreneurs, foreign investors, and diplomats, as well as representatives from business associations, banks, and international foundations. Among the notable people in attendance included: Vice Prime Minister of Ukraine Stepan Kubiv, Minister of Infrastructure Vladimir Omelian, and Lviv Mayor Andriy Sadovyi. The forum featured 9 panels and nearly 20 leading experts and practitioners from both the public and private sectors. The first day saw participants discuss the economic and geographical advantages of Ukraine that contribute to a positive image of the country, as well as topics such as attracting investments, opening industrial parks, and effective personnel management. The second day’s programme was divided into 3 areas: agro-industrial development, energy conservation, and trans-boundary cooperation.
 
Ukrainian President Petro Poroshenko also took in part of the economic forum during a working trip to the Lviv region on November 3rd. He emphasised that investment forums were being held and thousands of new jobs were being created all over Ukraine in 2016. At the same time, he noted that Galicia was always among the leaders in Ukraine in terms of foreign investments. “Today is the right time and place to invest in Ukraine” he said as he summed up his speech to participants. The President also took part of the opening ceremony of the Bader Ukraine plant as part of his trip. He called the opening a “striking example of [the] revival of Ukraine”. Later he visited the Kolodnytsya gas field in the Stryi District of the Lviv Region to participate in the launching of a gas production plant. The Ukrainian Head of State emphasised that energy independence and the work of power engineers is as important as the “courage of Ukrainian men on the front line and [the] work of Ukrainian diplomats on the formation of a pro-Ukrainian global coalition.”
 
"Львівська область - фабрика Європи" Міжнародний економічний форум
 
Львів приймав міжнародний економічний форум "Львівська область - фабрика Європи" 3-4 листопада. У дводенному заході взяли участь понад 700 підприємців, іноземних інвесторів, і дипломатів, а також представники бізнес-асоціацій, банків та міжнародних фондів. Серед високопосадовців були, зокрема, віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, Міністр інфраструктури Володимир Омелян,  та мер Львова Андрій Садовий. На форумі було представлено 9 панелей, де виступили близько 20 провідних експертів і фахівців-практиків з державного і приватного секторів. Першого дня учасники обговорювали економічні та географічні переваги України, що сприяють позитивному іміджу країни, а також теми залучення інвестицій, відкриття промислових парків, а також ефективного управління персоналом. Другого дня програма була розділена на 3 сфери: агропромислового розвитку, енергозбереження та транскордонного співробітництва.
Президент України Петро Порошенко також взяв участь в економічному форумі в ході робочої поїздки до Львівської області 3 листопада. Він підкреслив, що завдяки таким інвестиційним форумам були створені тисячі нових робочих місць по всій Україні в 2016 році. В той же час він зазначив, що Галичина завжди була одним з лідерів в Україні за обсягом іноземних інвестицій. «Сьогодні дуже вдалий час і місце, щоб вкладати гроші в Україну", сказав він, підводячи підсумок своїй промові до учасників. Президент також взяв участь у церемонії відкриття заводу "Бадер Україна". Він назвав це відкриття "яскравим прикладом відродження України". Пізніше він відвідав газове родовище Колодниця в Стрийському районі Львівської області для участі в запуску виробництва газу. Глава Української держави наголосив, що енергетична незалежність і робота енергетиків настільки ж важлива, як і "мужність українських чоловіків на лінії фронту і робота українських дипломатів з формування проукраїнської глобальної коаліції».