Health Minister Alexander Kvitashvili Visits Lviv

Issue 76, February 2015.

Health Minister Alexander Kvitashvili Visits Lviv

New Ukrainian Health Minister – and former Georgian citizen – Alexander Kvitashvili stopped by Lviv for a working visit on January 30th to outline his vision for reforming the national healthcare system. Kvitashvili was joined by Chairman of the Lviv Regional State Administration Oleg Sinyutka when they met with students and professors of the Lviv National Medical University in a presentation open to the public. He outlined what he sees as the “three pillars” of Ukrainian medicine: “the creation of conditions of free choice of hospitals for Ukrainians; economic freedom; and free competition in the market of medical services.” He noted that 2015 will be a preparatory year for full-scale healthcare reform and will include the initial steps to providing for the transfer of public procurement to international organizations, as well as the simplification of the process of re-registration for drugs and medical services, and the transfer of departmental hospitals into a single structure.

 “We conducted our audit of hospitals [and] clinics to have clear picture of the costs of services and data on health facilities before we start to change the system. I can say one thing – from the medical reform will benefit both doctors and patients: Patients will be protected, because some of the money will be paid officially and hospitals will receive an official income.“ – Alexander Kvitashvili

The Lviv Region was selected as a priority area for the implementation of healthcare reform. The Minister mentioned that the reform of medical care will raise the second link on the regional level, enabling more qualitative assistance. The first results are expected to be seen in as early as four or five months. Speaking about market mechanisms, Kvitashvili stressed the importance of the provision of healthcare services, such as hemodialysis, by several healthcare service providers in order to prevent any monopolies. This, he explained, will result in reduced cost of services for Ukrainians.

 

Візит міністра охорони здоров'я

Новий український міністр охорони здоров'я - колишній громадянин Грузії - Олександр Квіташвілі відвідав Львів з робочим візитом 30 січня, під час якого виклав своє бачення реформування національної системи охорони здоров'я. Міністра Квіташвілі супроводжував голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка під час зустрічі зі студентами й викладачами Львівського національного медичного університету та представниками громадськості. Олександр Квіташвілі розповів як він бачить «трьох китів» української медицини: створення умов вільного вибору лікарні для українців; економічна свобода; і вільна конкуренція на ринку медичних послуг. Він зазначив, що 2015 буде роком підготовки повномасштабної реформи охорони здоров'я і включає в себе початкові кроки передачі державних закупівель міжнародним організаціям, а також спрощення процесу перереєстрації лікарських засобів та медичних послуг і передачі відомчих лікарень в єдину структуру.

"Ми проводимо аудит лікарень і клінік, щоб мати чітке уявлення про вартість послуг і можливості медичних установ, перш ніж починати зміни системи. Я можу сказати одне - від медичної реформи виграють і пацієнти і лікарі: пацієнти будуть захищені, тому що частина грошей буде заплачена офіційно і лікарні будуть отримувати офіційний дохід"- сказав Олександр Квіташвілі.

Львівська область була обрана як одна з основних для реалізації реформи охорони здоров'я. Також були обговорені питання сільської медицини, працевлаштування молодих спеціалістів, післядипломної освіти медиків тощо. Перших результатів слід очікувати вже через чотири-п'ять місяців. Говорячи про ринкові механізми, міністр підкреслив важливість надання медичних послуг, таких як гемодіаліз, кількома постачальниками послуг, щоб запобігти створенню монополій. Це, пояснив він, призведе до зменшення вартості послуг для українців.