INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL

 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
 • INTERNATIONAL PASTEL BIENNIAL
Issue 65, February 2014.

International Pastel Biennial 

On January 22, 2014 Lviv National art gallery hosted official opening of the exhibition featuring VI „International Biennial Pastel Exhibition Nowy Sącz 2013”. The event showcased 250 paintings by 233 artists from 29 countries – Germany, Austria, Belarus, USA, Canada, Hungary, France, Romania, India, Turkey, Italy, Lithuania, Latvia, Poland, UK, Sweden, Russia, Bulgaria, Denmark, Spain, Slovakia, Israel, Finland. Also at the exhibition are presented artistic works by 11 painters from Ukraine. The International Pastel Biennial is a contest organized for professional artists from Poland and abroad. The goal of the contest is to showcase contemporary works of art which use pastel technique and to compare artistic output of painters representing a variety of countries and cultures. The project is co-financed by the European Union under the Małopolska Regional Operational Programe for the years 2007 – 2013.

Міжнародне бієнале пастелі

У Львівській національній галереї мистецтв 22 січня 2014 р. відбулося офіційне відкриття виставки «VI Міжнародне бієнале пастелі. Виставка в м. Новий Сонч 2013". На цій виставці представлені 250 картин авторства 233 художників з 29 країн - Німеччини, Австрії, Білорусі, США, Канади, Угорщини, Франції, Румунії, Індії, Туреччини, Італії, Литви, Латвії, Польщі, Великобританії, Швеції, Росії, Болгарії, Данії, Іспанії, Словаччини, Ізраїлю, Фінляндії. Також на виставці представлені художні твори 11 митців з України. Це міжнародне бієнале є по суті конкурсом для професійних художників з Польщі та інших країн. Метою конкурсу є демонстрація сучасних творів мистецтва, виконаних в техніці пастелі, щоб порівняти творчість художників, які представляють різні країни та культури. Проект фінансується спільно з Європейським союзом в рамках Малопольської Регіональної програми 2007 – 2013 років.