SPECTACULAR MUSICAL FEAST

  • SPECTACULAR MUSICAL FEAST
  • SPECTACULAR MUSICAL FEAST
  • SPECTACULAR MUSICAL FEAST
Issue 58, June 2013.

SPECTACULAR MUSICAL FEAST

During May 14 – June 9th 2013, Lviv will host the XXXII International “Virtuosi” Music Festival. Originially launched in May of 1981, by the initiative of the Lviv Philharmonic Society Theatre, and is currently one of the greatest cultural-musical events in Western Ukraine. This year’s festival, will traditionally provide music lovers with the wonderful possibility to attend over 30 concerts and listen to classical compositions performed at their best. The event will showcase performances of world famous musicians –Boris Bloch (piano), Antonio Amenduni (flute), Kirill Rodin (cello), Ilya Grubert (violin), Arkadiy Shilkloper (trumpet), Olga Pasichnyk (soprano), Natalia Kovalyova (soprano) and conductors – Krzysztof Penderecki, Robert Hanson, Fakhraddin Kerimov, Misha Katz, presenting a variety of genres and musical trends.

ФЕСТИВАЛЬ ВІРТУОЗИ

З 14 травня до 9 червня у Львові проходив XXXII Міжнародний музичний фестиваль "Віртуози". Фестиваль, який вперше відбувся в травні 1981 року з ініціативи Львівської філармонії, зумів стати однією з найбільших культурних і-музичних подій Західної України. Цього року на фестивалі, любителі музики традиційно мали чудову можливість відвідати понад 30 концертів і послухати класичні твори у найкращому виконанні. На сцені філармонії виступили всесвітньо відомі музиканти - Борис Блох (фортепіано), Антоніо Амендуні (флейта), Кіріл Родін (віолончель), Ілля Груберт (скрипка), Аркадій Шилклопер (англійський ріжок), Ольга Пасічник (сопрано), Наталія Ковальова (сопрано) і диригенти - Кшиштоф Пендерецький, Роберт Хенсон, Фахраддин Керімов, Міша Кац, представляючи різноманітність жанрів та музичних напрямків.