Crowns on Display

  • Crowns on Display
  • Crowns on Display
  • Crowns on Display
  • Crowns on Display
  • Crowns on Display
  • Crowns on Display
Issue 53, January 2013.

Crowns on Display

On December 20th 2012, the preview of 10 crowns from a future exhibition was held at the Royal Halls of the Lviv Historical Museum. The reconstructed Mayan crown of a halach unic, a Mayan leader, is the highlight of the exhibit. According to Ihor Zhuk, Vice President of the Boris Voznytskyi Foundation, visitors will have a truly rare opportunity to see and admire unique ceremonial headgear that belonged to spiritual and secular leaders of different countries, continents and ages. The exhibition consists of 50 masterpieces that are either originals or copies. On display will be the crowns of Napoleon, Russian emperors, Danylo Halytskyi (the first King of Rus'), Saints Volodymyr and Anna, as well as reconstructions of headgears of Nefertiti, Tutankhamen, Sumer and Assyrian kings. After Lviv the exhibition will travel to all of Ukraine.


Виставка корон

У Королівських залах Львівського історичного музею 20 грудня 2012 р. відбувся попередній перегляд 10 корон майбутньої виставки історичних коштовностей.
Реконструйована корона одного з губернаторів країни майя привертає найбільше уваги. За словами Ігоря Жука, віце-президента фонду Бориса Возницького, відвідувачі зможуть побачити і помилуватися унікальними церемонійними головними уборами, що належали духовним і світським особам різних країн, континентів і віків. Виставка складатиметься з 50 шедеврів, які є оригіналами або копіями. На виставці будуть представлені корони Наполеона, російських імператорів, Данила Галицького, першого короля Русі, святих Володимира і Анни, а також реконструкція головних уборів Нефертіті, Тутанхамона, шумерських і ассірійських царів. Після Львова виставку побачать мешканці усіх регіонів України.