Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award

  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
  • Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
Issue 110, March 2018.
Ukrainian Book Wins Bologna Ragazzi Award
 
Romana Romanyshyn and Andriy Lesiv’s duet of books titled ‘Loudly, Softly, In a Whisper – I See That’ won the non-fiction Bologna Ragazzi Award for 2018. One of the most prestigious in the world of children’s publishing, the award recognises excellence in graphic layout, format innovation, and ability to capture a young reader’s attention. Winners will be presented their prizes at an awards ceremony at the Bologna Children’s Book Fair in late March. 
 
Published by Lviv’s-own Old Lion Publishing House (Vydavnytstvo Staroho Leva), the books were also awarded the 2017 BIB Plaque Award at the Biennial of Bratislava (BIB), one of the oldest international honours for children’s book illustrators. Already contracted to publish in 10 foreign editions around the world, including Japan, France, Argentina, South Korea, and the UK, the prizes are sure attract the attention of many other publishers.
 
Sight and sound are the subjects of the ‘Loudly, Softly, In a Whisper’ books. Scientific information and philosophical questions are expertly woven into the illustrations and overall book design. Line and dot are skillfully combined to turn the senses of sight and sound into signs depicting harmonies and disharmonies. The refined visual language is a sophisticated blend of infographics ranging from Braille to Kandinsky. The bold colours recall the first four-colour printing techniques. The overall composition is exceptional, with each page offering new shapes and unexpected details. A whole new way of providing scientific facts, this book will be a constant source of surprise to its readers.
 
Українська книга здобуває нагороду Bologna Ragazzi
 
Львівські художники-ілюстратори Романа Романишин і Андрій Лесів за дві книжки "Голосно, тихо, пошепки" та "Я так бачу" отримали одну з найпрестижніших в світі нагород - Bologna Ragazzi за 2018 рік. Цю нагороду присуджують ілюстраторам дитячих книжок за досконалість графічного макету, інноваційність формату та вміння захоплювати увагу юного читача. Наші переможці отримають свої нагороди під час урочистої церемонії на Болонському дитячому книжковому ярмарку наприкінці березня.
Опубліковані львівським видавництвом "Старого лева", книжки також отримали нагороду BIB Plaque 2017 на Братиславському бієнале (BIB), одну з найстаріших міжнародних відзнак для ілюстраторів дитячих книжок. Вже підписано контракти на публікацію 10 зарубіжних видань цих книжок у всьому світі, включаючи Японію, Францію, Аргентину, Південну Корею та Великобританію. Ці нагороди, безумовно, привернуть увагу багатьох інших видавців.
Зображення та звук є предметами цих двох пізнавальних книжок. Наукова інформація та філософські питання вдало поєднуються з ілюстраціями та загальним дизайном книг. Лінія й точка поєднуються, щоб перетворити відчуття зору і слуху на знаки, що зображують гармонію та дисгармонію. Вишукана візуальна мова - це виточена суміш інфографіки від Брайля до Кандинського. Сміливі кольори нагадують перші методи друку в чотири кольори. Загальна композиція є винятковою, і кожна сторінка пропонує нові форми та несподівані деталі. Як цілком новий спосіб подання наукових фактів, ця книжка стане ще одним джерелом несподіванок для юних читачів.