Program of complete body cleanse therapy by Dr. F. X. Mayr at “Rixos –Prykarpattya”

  • Program of complete body cleanse therapy by Dr. F. X. Mayr at “Rixos –Prykarpattya”
  • Program of complete body cleanse therapy by Dr. F. X. Mayr at “Rixos –Prykarpattya”
  • Program of complete body cleanse therapy by Dr. F. X. Mayr at “Rixos –Prykarpattya”
  • Program of complete body cleanse therapy by Dr. F. X. Mayr at “Rixos –Prykarpattya”
  • Program of complete body cleanse therapy by Dr. F. X. Mayr at “Rixos –Prykarpattya”
  • Program of complete body cleanse therapy by Dr. F. X. Mayr at “Rixos –Prykarpattya”
Issue 100, April 2017.
Program of complete body cleanse therapy by Dr. F. X. Mayr at “Rixos –Prykarpattya” 
 
Therapy by Dr. Mayr is one of the methods of so called natural rejuvenating medicine. It’s a featuring course of detoxification and cleanse of the body from wastes, toxins and undesirable lipids.
The course of therapy was developed Austrian physician Franz Xaver Mayr in the beginning of the XX century. 
The therapy is based in the first place on cleansing the digestive organs, which leads to metabolism adjustment, blood and lymph renewal, rejuvenation of cells and tissues, improvement of vermiculation and gastro-intestinal tract vivification. As a result general health is improved and body’s life-tonus is advanced. 
In addition to the cleansing of the body from toxins and wastes, Mayr therapy followers get pleasant bonus of weight loss. This effect is achieved due to individual intensive dietary treatment combined with specialized massages, natural saline solutions and unique physical exercises. 
Founded more than 100 years ago this concept of body treatment via intestine cleanse  is successfully implemented by doctors in Austria, Germany, Switzerland, Spain and Italy. Starting form 2013 this treatment is practiced successfully in “Rixos-Prykarpattya” (http://rixos.ua/en/) (Truskavets), Ukraine’s most recognized 5 star hotel complex.
Course of treatment within Regenerative Therapy by Dr. Mayr could be only applied under the supervision of qualified physician, who passed an appropriate training course, as due to the intensity of the influence to the patient’s body, this treatment is rightfully called “surgery without scalpel”.
During implementation period at “Rixos-Prykarpattya” the Mayr Therapy course was attended by 680 patients, of which 270 had attended it twice or more.
During March 2017 Dr. Alex Witasek, the Founder and President of the International Society of Mayr Physicians and it’s representative at the European Society for Classical Natural Medicine at University of Berlin, conducted course of lectures and practical seminars for the doctors of the Mayr Therapy at “Ryxos-Prykarpattya”. (http://rixos.ua/en/mayr-therapy)
He introduced Mayr Therapy latest achievements as well as presented all the actual aspects of the rejuvenating medicine in general.
“Rixos-Prykarpattya” is Ukraine’s first medical center of Dr. F. X. Mayr therapy officially certified by the International Society of Mayr Physicians, and according to Dr Alex Witasek opinion is one of the best in Europe.
Mr. Witasek confirmed the high professional level of all doctors, noted good team work under the guidance of complex’s director Mrs. Olena Palahuta and all the advantages of introducing the Mayr Therapy methods at  balneotherapeutic health resort with usage of local mineral waters and powerful medical-sanative basis of the complex.
 
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЗА ДОКТОРОМ Ф.К.МАЙЄРОМ ВІД «RIXOS-RYKARPATTYA»
 
Терапія за доктором Ф.К.Майєром – одна з методик так званої натуральної відновлюваної медицини, це курс детоксикації та очищення організму від шлаків, токсинів, непотрібних йому жирів. Методика розроблена австрійським вченим, доктором Францем Ксавером Майєром ще на початку 20-го століття. В основі терапії – в першу чергу, очищення травної системи, в ході чого налагоджується обмін речовин, оновлюються кров і лімфа, омолоджуються клітини і тканини, відбувається поліпшення перистальтики і відновлення шлунково-кишкового тракту. В результаті підвищується життєвий тонус організму, покращується загальний стан здоров’я людини. Окрім виведення токсинів та шлаків, приємним бонусом майєристи отримують ще й нормалізацію ваги. Ефект досягається за рахунок індивідуальної інтенсивної дієтотерапії з використанням спеціалізованих масажів, прийому природних сольових розчинів та спеціальних фізичних вправ.  Заснована понад сто років тому концепція лікування організму через очищення кишечника успішно застосовується лікарями Австрії, Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Італії. Вона зарекомендувала себе виключно позитивно і з 2013 року вдало практикується в «Rixos-Prykarpattya» (http://rixos.ua) (м. Трускавець) – найвідомішому 5-зірковому комплексі України.
Курс лікування за методикою доктора Майєра можна проводити лише під наглядом кваліфікованого лікаря, який пройшов необхідну спеціальну підготовку, оскільки через інтенсивність лікувального впливу на організм цей метод з повним правом можна назвати «операцією без ножа».
За період застосування Майєр-терапії у  «Rixos-Prykarpattya» курс відновлення та детоксикації по Майєру пройшли 680 пацієнтів, при цьому 270 з них  – два і більше разів.
Протягом березня  цього року доктор Алекс Вітасек, засновник і президент Міжнародної Асоціації лікарів Майєра, її представник  в Європейському товаристві натуральної медицини в Берлінському університеті, прочитав черговий цикл лекцій та провів практичні семінари для лікарів Майєр-терапії комплексу «Rixos-Prykarpattya». Він ознайомив фахівців з останніми досягненнями Майєр-медицини у світі, а також з сучасними аспектами відновлювальної медицини в цілому.
«Rixos-Prykarpattya» – єдиний в Україні центр, офіційно сертифікований Міжнародною Асоціацією лікарів Майєра (Австрія) і, на думку доктора Алекса Вітасека, один з найкращих в Європі. (http://rixos.ua/ua/terapiya-za-doktorom-mayerom/)
Пан Вітасек підтвердив високий фаховий рівень  лікарів, відзначив злагоджену роботу команди під керівництвом директора комплексу Олени Палагути та переваги проведення терапії Майєра в умовах бальнеологічного курорту з використанням цілющих властивостей місцевих мінеральних вод і потужної медично-лікувальної бази «Rixos-Prykarpattya».