IT INDUSTRY: Ukrainian IT exports increase by 20% in 2017 to reach USD 3.6 billion

  • IT INDUSTRY: Ukrainian IT exports increase by 20% in 2017 to reach USD 3.6 billion
Issue 109, February 2018.
IT INDUSTRY: Ukrainian IT exports increase by 20% in 2017 to reach USD 3.6 billion
 
IT sector now accounts for 3.34% of Ukrainian GDP with exports set to rise to USD 4.5 billion in 2018
 
The steady rise of the Ukrainian IT sector: IT exports have grown by 25% since 2015 (Graphic: IT Ukraine Association)
 
A yearly IT sector overview released in January 2018 by the IT Ukraine Association highlights the robust performance of the country’s IT industry. Ukraine’s IT exports grew by 20% year-on-year in 2017 to reach a new record of USD 3.6 billion. This figure is projected to increase to USD 4.5 billion in 2018, with the forecast for 2025 currently standing at USD 8.4 billion, or around 4.65% of anticipated GDP. 
This strong upward trend is also serving to bolster Ukraine’s state coffers, with UAH 16.7 billion (approximately USD 580 million) paid by IT companies to the Ukrainian budget in 2017. Ukraine’s IT industry placed third among the country’s export revenue generators in 2016 behind metallurgy and the food industry. It will likely maintain this position once all data for the past twelve months is available. 
This newly released IT industry survey found that Ukraine currently has 116,000 IT specialists with an average monthly salary of USD 1,600, making IT one of the most lucrative professions in the country. Growing numbers of young Ukrainians are turning to IT as a career choice, with high salaries and transferrable skills making it an ideal choice for both school leavers and those looking to switch professions. The survey forecasts that by 2025, Ukraine will have 242,000 IT specialists, or more than twice the current number. For now, it remains a male-dominated industry, with men accounting for 72% of all IT specialists. The average IT sector employee is currently 30 years old.  
There is no single regional focus within the sector and no indication that a geographically distinct Ukrainian Silicon Valley is likely to take shape. On the contrary, Ukraine has 16 IT clusters located in major cities and oblast centers throughout the country. Unsurprisingly, the current leader in terms of the number of specialists it boasts is the capital city Kyiv. Dnipro occupies the number two position, followed by Lviv and Kharkiv, with Odesa in fifth place.   
 
 ІТ-ПРОМИСЛОВІСТЬ: Експорт українських продуктів ІТ збільшився на 20% у 2017 році до рівня 3,6 млрд. доларів США 
 
ІТ-сектор зараз складає 3,34% ВВП України, експорт якого у 2018 році повинен сягнути 4,5 млрд. доларів. 
 
Український іт-сектор постійно зростає - його експорт з 2015 року збільшився на 25% (Graphic: IT Ukraine Association) 
 
Щорічний огляд ІТ-сектора, оприлюднений в січні 2018 р. Асоціацією ІТ-Україна, висвітлює стабільне зростання цієї галузі. Український експорт ІТ у 2017 році збільшився на 20% порівняно з попереднім роком, і досяг нової рекордної позначки в 3,6 млрд. доларів. Прогнозується зріст цього показника у 2018 році до 4,5 млрд. доларів, а прогноз на 2025 рік складе бл. 8,4 млрд. доларів, або близько 4,65% очікуваного ВВП. 
Ця сильна тенденція до зростання також сприяє наповненню державної казни України - ІТ-компанії сплатили до українського бюджету в 2017 році 16,7 млрд. грн. (приблизно 580 млн. доларів). ІТ-індустрія України посідає третє місце серед виробників експортних доходів країни у 2016 році після металургії та харчової промисловості. Передбачається збереження цієї тенденції після того, як будуть отримані всі дані за останні дванадцять місяців. 
Нещодавно опубліковане дослідження ІТ-індустрії показало, що в Україні зараз налічується близько 116 000 ІТ-спеціалістів, які мають середньомісячну зарплату в 1 600 доларів, що робить цю професію однією з найприбутковіших в Україні. Все більше молодих українців знаходять себе в галузі ІТ, з високими зарплатами та універсальними навичками, що робить її ідеальним вибором для випускників шкіл і тих, хто хоче змінювати професії. Дослідження передбачає, що до 2025 року в Україні буде понад 242 000 спеціалістів з інформаційних технологій, що більше, ніж удвічі ніж сьогодні. Поки що в ІТ індустрії переважають чоловіки, які займають бл. 72% всіх робочих місць. Середньому працівнику сектору інформаційних технологій зараз 30 років. 
В цьому секторі немає єдиного регіонального центру, і не скидається на те, що в найближчий час могла б виникнути українська Силіконова долина. Сьогодні в Україні є 16 ІТ кластерів, розташованих у великих містах та обласних центрах. І зовсім не дивно, що найбільше фахівців ІТ працюють у Києві, за ним іде Дніпро, далі - Львів та Харків, а Одеса - на п'ятому місці.