Lviv’s First Shared Service Centre Forum

Issue 112, May 2018.

Lviv’s First Shared Service Centre Forum

Ukrainian and regional shared services (SSC) and business process outsourcing (BPO) experts gathered for the Ukrainian Shared Service Centre Forum at Lviv’s SoftServe Headquarters on 26 April. Organised by PwC Central & Eastern Europe with Lviv City and Regional governments, the forum attracted SSC practitioners, advisors, technology providers, and other experts to discuss the opportunities stemming from Ukraine’s emergence as an attractive destination for SSC and BPO operations in the region. For example, Lviv attracted Nestle’s SSC five years ago and the company now employs over 1100 employees. VEON (Kyivstar) is also pleased with the success it has seen with its SSC in Lviv.

Event speakers included Dr. Lyubomyr Zubrytskyy of Lufthansa Global Business Services in Krakow, who along with other Polish-based experts like BiznesPolska’s Thom Barnhart and PwC’s SSC of Excellence partner Adam Jamiol, shared experiences from the CEE’s leading market. Richard Pollard, the managing partner for PwC Ukraine, led a sizeable PwC delegation that provided exclusive updates on the eagerly-anticipated opening of the firm’s SSC in Lviv. Geert Jan Lutjes, VEON’s SSC Ukraine CEO until last month, shared his experiences of building an organization and performance culture. Runway Ukraine managing director Yuriy Semenov outlined opportunities for the further development of nearshoring and BPO services in Ukraine, and Deloitte’s Global Location Strategy director Elias van Herwaarden provided insight into current trends in corporate site selection, internationalisation, and footprint optimisation strategies.

In examining factors such as the level of economic and market development, geographic location, and existing practices of SSC implementation, speakers at the Shared Service Centre Forum concluded that Ukraine in general – and Lviv in particular – presents an attractive balance of positive features and opportunities to consider the country an ideal location for SSC creation. Participants agreed that the forum should become an annual event in Lviv as the event can help attract significant foreign investment as the host country accumulates new workflows and infrastructure from a number of neighbourhood franchises.

Перший львівський форум спільних сервісних центрів

Український форум експертів спільних сервісних центрів (ССЦ) та аутсорсингу бізнес-процесів (АБП) відбувся 26 квітня у штаб-квартирі львівської фірми "SoftServe". Організований спільно компанією PwC в Центральній та Східній Європі та львівською міською та обласною адміністрацією, форум зібрав практиків ССЦ, консультантів, постачальників технологій та інших спеціалістів для обговорення можливостей України як привабливого місця для діяльності ССЦ та аутсорсингу бізнес-процесів в регіоні. Наприклад, п'ять років тому фірма Nestle перевела до Львова свій сервісний центр, і сьогодні там працюють понад 1100 осіб. Телекомунікаційний гігант VEON ("Київстар") також успішно використовує свій власний сервісний центр у Львові.

На форумі виступили, зокрема, Любомир Зубрицький з Global Business Services у Кракові, а також інші польські експерти, як от Том Барнхарт з BiznesPolska та Адам Ямьоль, партнер PwC SSC of Excellence і поділились передовим досвідом ринку ЦСЄ. Річард Поллард, керуючий партнер PwC Ukraine, очолив делегацію PwC, яка представила ексклюзивні новини про незабаром очікуване відкриття сервісного центру фірми у Львові. Герт Ян Лутьєс, донедавна генеральний директор сервісного центру компанії VEON, розповів про свій  досвід побудови організації та культури обслуговування. Керуючий директор Runway Ukraine Юрій Семенов окреслив можливості подальшого розвитку ближнього аутсорсінгу та АБП в Україні, а директор Deloitte’s Global Location Strategy Еліас ван Херваарден представив інформацію про сучасні тенденції вибору розташування корпорацій, інтернаціоналізації та стратегій оптимізації планів соціального розвитку.

Вивчаючи такі чинники, як рівень економічного та ринкового розвитку, географічне розташування та існуюча практика впровадження ССЦ, учасники форуму дійшли висновку, що Україна в цілому - і зокрема Львів - має привабливий баланс позитивних рис і можливостей щоб розглядати Україну як ідеальне місце для створення нових ССЦ. Учасники погодились, що форум має стати щорічним заходом у Львові, тому що ця подія може допомогти залучити значні іноземні інвестиції, оскільки Україна накопичує нові робочі потоки та інфраструктуру з великою кількістю франчайзингових містечок.