Spring Business Forum

Issue 112, May 2018.

Spring Business Forum

Lviv’s annual Spring Business Forum, held 19-20 April, brought together investment managers, consultants, IT representatives, members of Lviv City Council, and others from the manufacturing, retail, and property sectors. Organised by HD Partners legal firm, participants discussed Ukraine’s economic development in 2018, its financial sector, and Lviv’s innovative ecosystem. Special attention was drawn to the achievements of Ukrainian companies. Speakers at this year’s event included Kyivstar Director of Business Development Yevhen Krazhan, Ukrzaliznytsya (Ukrainian Railroads) CFO Andriy Ryazantsev, Meest Group President Rostyslav Kisil, and Kormotech owner Rostyslav Vovk. At the event, Kyivstar signed an agreement with Lviv City Council and the State Agency for E-Government on the launch of mobile identification technology and the Mobile ID electronic signature. Mobile ID offers easy use and high security in electronic services like registers, electronic document management, e-commerce, and banking operations and can be adapted for use in medical services and other areas.

Весняний бізнес-форум

Львівський щорічний весняний бізнес-форум, який відбувся 19-20 квітня, об'єднав інвестиційних менеджерів, консультантів, представників ІТ індустрії, членів Львівської міської ради а також інших підприємств з галузі виробництва, торгівлі та нерухомості. Учасники організованого юридичною фірмою HD Partners заходу обговорили економічний розвиток України у 2018 році, фінансовий сектор та інноваційну екосистему Львова. Особливу увагу було приділено досягненням українських компаній. Доповідачами були, зокрема, директор з розвитку бізнесу компанії "Київстар" Євген Кражан, фінансовий директор "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев, президент групи "Міст" Ростислав Кисіль та власник фірми "Кормотех" Ростислав Вовк. На форумі "Київстар" підписав угоду зі Львівською міською радою та Державним агентством електронного врядування про запуск технології мобільної ідентифікації та електронного підпису "Мобільний ідентифікатор", які пропонують зручність використання та високу безпеку в електронних службах, як от реєстри, електронний документообіг, електронна комерція та банківські операції, і можуть бути адаптовані для використання в медичних службах та інших сферах.